Econet.cz

Nejčastější slabá místa realizace projektů nejen v Aplikacích

Z našich zkušeností víme, že většina příjemců se během realizace potýká s několika velmi podobnými situacemi. Právě ty jsou většinou hlavní překážkou, aby byl projekt realizován dle vašich aktuálních potřeb a mohli jste naplno vyčerpat alokovaný rozpočet.

Mezi nejčastější slabá místa realizace projektů patří:

  • Výběrová řízení – definování funkčních celků a míry podpory v rámci konsorcia.
  • Změny v projektu – v rámci harmonogramu, rozpočtových položek, etapizace apod.
  • Složení řešitelského týmu – změna v počtu členů, výše mezd nebo úvazků v projektu.
  • Naplnění indikátorů projektu – nemožnost zvolené indikátory včas naplnit.


Proto vám nabízíme krátké případové studie nejčastějších problematických situací, které u našich klientů úspěšně řešíme.

Napadá vás jiný problém, se kterým byste potřebovali pomoci? Neváhejte se na nás obrátit.

 

Rychlé kontakty

© 2016 econet