Econet.cz

Odčitatelné položky od základu daně

Odpočet na položky výzkumu a vývoje lze využít od roku 2005. Důvodem zavedení odčitatelné položky je, že si Česká republika uvědomuje důležitost průmyslového rozvoje českých firem a tak jim pomáhá ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti. Díky odčitatelné položce na výzkum a vývoj mohou společnosti až 100 % nákladů, spojených s výzkumem a vývojem, ještě jednou odečíst ze základu daně.

Odpočet na položky výzkumu a vývoje lze využít od roku 2005. Důvodem zavedení odčitatelné položky je, že si Česká republika uvědomuje důležitost průmyslového rozvoje českých firem a tak jim pomáhá ke zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti. Díky odčitatelné položce na výzkum a vývoj mohou společnosti až 100 % nákladů, spojených s výzkumem a vývojem, ještě jednou odečíst ze základu daně.
Odčitatelnou položku na výzkum a vývoj mohou využít firmy působící v klasických oblastech průmyslu, ale i firmy úzce specializované. Jedná se o následující oblasti:

 • automobilový průmysl
 • elektrotechnika
 • energetika
 • chemický průmysl a farmacie
 • IT technologie a vývoj software
 • letecký a kosmický průmysl
 • plastikářský a gumárenský průmysl
 • potravinářský průmysl
 • projekční a inženýrské práce
 • stavebnictví
 • strojírenství
 • textilní průmysl

Uplatnění odčitatelné položky na výzkum a vývoje možné na základě ustanovení § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Do tohoto zákona byla ustanovení doplněna zákonem č. 669/2004 Sb.

Rychlé kontakty

© 2016 econet