Econet.cz

Odpočitatelné položky a dotace

21. 11. 2016

Využijte daňový odpočet, který lze uplatnit i u projektů, na které byla z části poskytnuta dotace. V určitých případech je možné kombinovat obě formy podpory výzkumu a vývoje – přímé (dotace) a nepřímé (daňový odpočet). Pak je ovšem nutné dbát na pečlivé oddělení nákladů podpořených z dotace a nákladů pro daňový odpočet.

 

V žádném případě není možné uplatnit jednu fakturu na dotaci a tu samou uplatnit do evidence nákladů na výzkum a vývoj. Firmy, které čerpají dotace, musí být obzvlášť opatrné, aby tak nedošlo k dvojí podpoře stejných nákladů.

Podrobnější informace a podmínky odpočtu obsahuje Pokyn D – 288.

Rychlé kontakty

© 2016 econet