Econet.cz

Nezapomeňte si ověřit čerpání podpory de minimis!

10.4.2019

Víte, jakou částku jste v rámci podpory de minimis již čerpali, a o jak vysokou dotaci si tak můžete zažádat?

De minimis je podpora, jejíž poskytnutí jednomu příjemci nesmí za dobu tří let překročit výši 200.000 EUR. Důležitým kritériem pro čerpání podpory de minimis je zohlednění propojenosti podniků (dle aplikace pojmu tzv. jeden podnik).

Pokud tedy plánujete podat žádost v rámci programu, kde je povinnou náležitostí čerpání podpory de minimis, je třeba si nejprve ujasnit, jak velkou podporu jako podnik ještě můžete čerpat. A právě s tímto vám můžeme pomoci.

Kontaktujte nás a my vám ujasníme, jak vysokou částku podpory jste za sledované období již vyčerpali, a tedy jak vysokou částku podpory ještě čerpat můžete. Toto vám zjistíme samozřejmě nejen za váš podnik, ale také za všechny další relevantní propojené podniky (dle definice jednoho podniku).

 

Proč je důležité před podáním žádosti o podporu znát dosavadní čerpání de minimis?


U některých operačních programů je možné v případě vyčerpání podpory de minimis žádat o podporu v rámci tzv. blokové výjimky. Existují však programy podpory, u kterých čerpání v rámci blokové výjimky není možné (např. povinná minimálně investice v programu ICT a sdílené služby). Proto je třeba mít o čerpání podpory de minimis přehled a čerpání aktualizovat dle skutečně vynaložených nákladů.

Rychlé kontakty

© 2016 econet