Econet.cz

Pozvánka na eduKonferenci

V průběhu následujících dvou měsíců proběhne sada šesti konferencí po celé České republice. Nás, jakožto jednoho z hlavních partnerů eduKonference, můžete vidět v následujících městech ve zmíněných termínech:

 • 27. 9. 2016 – Praha (Základní škola Dědina, Žukovského 580/6, Praha 6)
 • 11. 10. 2016 – Hradec Králové (Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32/6, Hradec Králové)
 • 12. 10. 2016 – Ústí nad Labem (Ústecký kraj, Velká Hradební 3118, Ústí nad Labem)
 • 13. 10. 2016 – Karlovy Vary (Hotel Dvorana, Chebská 394/44, Karlovy Vary)
 • 16. 10. 2016 – Brno (Orea Hotel Voroněž I, Křížkovského 47, Brno)
 • 19. 10. 2016 – Ostrava (Imperial Hotel Ostrava, Tyršova 6, Ostrava 2)

V průběhu konference budou probírána tato témata:

 •  EU financování (možnosti podpory a rozvoje pedagogů, vzdělávacích metod i materiálního vybavení škol – aktuální dostupné zdroje financování z prostředků evropských i národních dotačních titulů a možnosti podpory při podávání žádosti, řízení projektu, v administrativě i při ukončení projektů)
 • nástroje pro řízení spolupráci (nástroje pro efektivní spolupráci, sdílení informací a řízení nejen v projektech, ale i v každodenní školní praxi)
 • rozvoj kompetencí pedagogů (rozvoj kompetencí pedagogů pro inovaci a zavádění nových metod výuky – témata budou zaměřena na takové metody výuky, které aktuálně jsou nebo budou podporovány z národních i evropských finančních zdrojů)
 • bezpečnost a rozvoj ICT (rozvoj ICT prostředí škol a bezpečné užívání moderních technologií při přípravě práci pedagogů, komunikaci a spolupráci, ale i pomůcek a technického vybavení školy při každodenní výuce)
 • specializované učebny (rozvoj materiálního vybavení škol pro inovaci i zavádění nových metod výuky – prezentace budou zaměřeny na vybavení, jehož pořízení aktuálně je nebo bude podporováno z národních i evropských finančních zdrojů)

Na konferenci získáte informace, doporučení a zkušenosti ze souvisejících oblastí financování a rozvoje kompetencí pedagogů, materiálního vybavení škol v podobě učeben fyziky, chemie, robotiky, 3D, průmyslové automatizace a virtuální reality.


Naši konzultanti vám přispějí poznatky z praxe ohledně dotačních příležitosti a možností financování rozvoje škol v období 2014-2020, představí vám praktické aspekty projektové žádosti, čerpání a ukončení projektu.


Neváhejte a přijďte se dozvědět více o dotačních příležitostech a získávání podpor.

Rychlé kontakty

© 2016 econet