Econet.cz

O nás

Představení společnosti

Naše společnost zajišťuje nezávislé, profesionální a zodpovědné grantové poradenství. Nezaměřujeme se pouze na získání dotace, ale úspěšné dokončení celého vašeho projektu. Naší vizitkou jsou tedy nejen úspěšně podané projekty, ale především dlouhodobě prosperující klienti.

Jsme původem španělská společnost s více než 25 letou historií a působíme ve většině zemí Evropské unie. Dokážeme tak zprostředkovat poradenství nejen pro projekty národního charakteru, ale i projekty mezinárodní spolupráce. V České republice působíme od roku 2004. Díky zkušenostem ze zemí západní Evropy jsme v Česku vybudovali kolektiv profesionálů, který pokrývá hlavní témata grantové problematiky. Naší hlavní specializací jsou inovativní, edukativní a ICT projekty.

Náš úspěch je založen na 4 principech práce, na kterých lpíme již od samotného založení společnosti.

Partnerství

Naší snahou je spolupracovat s klienty na bázi pevného partnerství. Služby vám můžeme poskytnout jak externě, tak vám naše experty „posadíme“ přímo do vaší kanceláře. Budou tak moci lépe poznat vaše každodenní i strategické výzvy. Díky svým znalostem grantové problematiky a silnému zázemí naší společnosti dokáží najít a posléze plně využít veškeré dotační příležitosti již v zárodku. Naším cílem není poskytnout pouze jednorázové poradenství, ale být vašim dlouhodobým spojencem pro oblast financování z veřejných zdrojů. 

Znalosti

Každoročně se v zemích Evropské unie objevuje více než 20 000 dotačních příležitostí. Je nemyslitelné, aby bylo v interních silách běžné společnosti se v nich orientovat a využívat je. Pravidelně aktualizujeme databáze obsahující tisíce dotačních možností a disponujeme odborníky, kteří se v dané problematice výborně orientují. Známe požadavky odborných hodnotitelů i administrativní nároky poskytovatelů dotace. Naše zkušenosti a znalosti jsou tím nejcennějším, co vám můžeme nabídnout.

Kreativita

Víme jistě, že i vaše společnost má mnoho ambiciózních plánů do budoucna. Naši konzultanti navrhnou takový způsob realizace vašich investic, který dokáže splnit přísné podmínky poskytnutí dotace, a zajistit tak spolufinancování z veřejných zdrojů.
Dokážeme se vžít do vaší situace a pochopit vaše plány – ty pak vhodně přetlumočíme do řeči úředníků a hodnotitelů projektu.

Iniciativa

Nečekáme, až nás sami požádáte o zpracování projektového záměru. Je pro nás výzvou hledat ve vaší společnosti další příležitosti, které by bylo možné spolufinancovat z veřejných prostředků. Skrze naši rozsáhlou mezinárodní síť expertů vedeme každodenní dialog s relevantními orgány EU, národních vlád i poskytovatelů dotací. Umíme tak ověřit to, co ještě nebylo vyzkoušeno, najít cestu pro nové podněty a jako první vás informovat o nových možnostech.

Podporujeme

Nadaci Dobrý anděl podporujeme pravidelnou roční částkou.
Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace. 

Duhová prádelna zaměstnává a pomáhá pracovat osobám se zdravotním znevýhodněním. Je to malá, profesionální prádelna, vybavená novými moderními pračkami a sušičkami s denní kapacitou 200 kg prádla. 

Podpořili jsme vznik knihy pro nevidomé děti. Hlavním cílem nadace je zapojování jakkoli handicapovaných lidí (fyzicky, psychicky, sociálně) do uměleckého prostředí. 

 

Hlavním cílem nadace je dlouhodobě a trvale podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jednak v oblasti zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, ale i v oblasti psychosociální péče.

Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Své registrované služby poskytuje lidem po celé České republice. 

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

 

Partnerská síť

Náš tým se skládá

z 9 národností
ve 14 zemích
hovoříme 12 jazyky

Rychlé kontakty

© 2016 econet