Econet.cz

Reference

Zkušenosti našich klientů

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET OPENFUNDING jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel
 • Jsme velmi rádi, že se na konzultanty ECONET OPENFUNDING můžeme opravdu spolehnout. Včasná a věcná komunikace z jejich strany nám vždy přinesla naprosto bezproblémové výběrové řízení. Naše důvěra se nám velmi vyplatila. 

  Jiří VítJednatel
 • Z výběrových řízení jsme vždy měli trochu obavy. Ovšem po spolupráci se společností ECONET OPENFUNDING se pro nás stala jejich realizace zcela bezproblémovým procesem. Je zcela v naší režii, jakou formu spolupráce pro dané výběrové řízení upřednostníme. Vždy nám v tom vyjdou vstříc. 

  MDDr. David NovotnýMajitel Denté Clinic Prague
 • Na spolupráci se společností ECONET OPENFUNDING nejvíce oceňuji jejich profesionalitu a kreativitu, s níž jsou schopni transformovat naše reálné požadavky do podmínek jednotlivých dotačních výzev. Jejich služeb si cením nejenom při přípravě nových projektů, ale hlavně ve fázi realizace projektu. Díky precizně odvedené práci v oblasti výběrových řízení a vysoké angažovanosti při řadě změnových řízení, které standardně realizaci projektů provázejí, jsme vždy byli schopni dotační prostředky vyčerpat tak říkajíc do koruny.

  Ing. Milan HolubČlen představenstva
 • Před zahájením spolupráce se společností ECONET OPENFUNDING jsme měli celou řadu negativních zkušeností s dotacemi. Zpracovali jsme spoustu projektových záměrů a ani jeden z nich nebyl finálně schválen. Když jsem byl informován o úspěchu obou našich společně připravených projektů, chtěl jsem od projektu Rozvoj odstoupit, protože jsem neviděl žádnou možnost, jak zrealizovat oba záměry. Nyní jsem velmi rád, že jsem dal na jejich doporučení a povedlo se mi tak fakticky spolufinancovat 200 % původně zamýšlených aktivit.

  Ing. Tomáš RicJednatel
 • Díky společnosti ECONET OPENFUNDING jsme byli schopni v poměrně krátké době úspěšně získat podporu a následně zrealizovat velké množství projektů v hodnotě okolo 100 mil. Kč. Tyto prostředky pomohly zásadním způsobem urychlit růst společnosti a její postavení na trhu. Díky perfektně zvládnutému projektovému řízení jsme vždy vyčerpali veškeré přidělené prostředky a mohli se věnovat rozvoji vlastního podnikání s minimem administrativní zátěže v oblasti evropských dotací.

  Ing. Ladislav BalounMístopředseda představenstva
 • Konzultanti nás sami aktivně vedli projektem a navrhovali změny v projektu, díky kterým jsme byli schopni rozšířit seznam pořizované technologie a skutečně tak vyčerpat celou dotaci. Díky jejich práci jsme stále mohli maximum času věnovat výrobě a dalším činnostem, souvisejícím s předmětem našeho podnikání.

  Pavel Lorenc ml.Majitel firmy Kovovýroba Lorenc
 • Vzájemnou spolupráci jsme navázali díky našemu společnému partnerovi, společnosti MICROSOFT. Líbilo se nám, že má ECONET OPENFUNDING v projektech v oblasti IT velké zkušenosti, a proto se dokázali velmi rychle zorientovat v tom, co potřebujeme. 

  Ing. Radek GrodlJednatel
 • Spolupráce s ECONET OPENFUNDING se nám vyplatila ve všech fázích řešení dotací. A to tak, že nejprve hned na úvodní vzájemné schůzce identifikovali dvě dostupné dotační příležitosti, poté v průběhu realizace zajistili a obhájili potřebné změny v projektu, které poskytovatelům dotace správně odůvodnili, ale také nám pomohli i v závěru procesu. S jejich přístupem jsme byli velmi spokojeni.

  Ing. Pavel RichtrIT manager

Vybraní klienti

Oceněné projekty

Nejúspěšnější podnikatelské projekty podpořené z evropských dotací

První cena za nejlepší Školicí středisko určené pro teoretickou i praktickou výuku požární ochrany. Oceněné projekty vybírala porota z těch, které loni úspěšně čerpaly evropské dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

Více informací

Významné projekty 

Těší nás, že námi zpracované projekty jsou uváděny jako referenční na stránkách Agentury pro podnikání a podporu investic. Jedná se o školicí středisko pro společnost AVENET, s. r. o. a vytvoření moderních školicích prostor společnosti Sanborn a. s. 

Více informací

Inovativní projekty

Karned Tools s.r.o.

Přínosy projektu: inovativní proces výroby, nové nástroje pro vysokorychlostní hoblování dřeva
Rozpočet: náklady 40 030 000 Kč | dotace ve výši 20 015 000 Kč

PDI a.s.

Přínosy projektu: inkubační prostředí pro malé a střední firmy; podpora inovačních procesů v oblasti využití biomasy a druhotných surovin
Rozpočet: náklady 175 854 000 Kč | dotace ve výši 87 926 000 Kč

Advanced Design Solution s.r.o.

Přínosy projektu: vznik prostor pro výrobu, kontrolu, montáž a testování prototypů; obráběcí stroje pro výrobu prototypů, měřící středisko pro 3D měření a speciální měření ozubení; vznik zkušebny převodových agregátů
Rozpočet: náklady 35 889 000 Kč | dotace ve výši 21 531 000 Kč

Integra-IT a.s.

Přínosy projektu: podpora nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji pro IT experty; 5 nových IT kurzů
Rozpočet: náklady 3 590 348 Kč | dotace v plné výši nákladů

Vzdělávací projekty

SANBORN a.s.

Přínosy projektu: školicí středisko určené především pro vlastní zaměstnance společnosti; učebna vybavena nejmodernějšími kovoobráběcími technologiemi za účelem snížení nekvality ve výrobě
Rozpočet: náklady 15 364 000 Kč | dotace ve výši 7 682 000 Kč

BOXED, s.r.o.

Přínosy projektu: rozšíření sortimentu služeb o opravy společností dodávaných technologií; vývoj a vytvoření vyhledávacího algoritmu pro centrální on-line úložiště digitálních učebních materiálů DUMy.cz
Rozpočet: náklady 16 006 000 Kč | dotace ve výši 9 367 000 Kč

HOME STAGING s.r.o.

Přínosy projektu: nový vzdělávací kurz Profesionální konzultant Home Stagingu; podpora kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
Rozpočet: náklady 2 335 592 Kč | dotace v plné výši nákladů

Telefónica Czech Republic, a.s.

Přínosy projektu: zřízení a provoz firemní školky
Rozpočet: dotace ve výši 4 997 496 Kč

EDUA Group, s.r.o.

Přínosy projektu: 3 nová školicí centra v Ostravě, Hradci Králové a Brně; zázemí pro firemní výuku v oblasti odborných kurzů, jazykového a soft-skills vzdělávání
Rozpočet: náklady 44 492 000 Kč | dotace ve výši 22 246 000 Kč

ICT inovativní projekty

Oblast informačních a komunikačních technologií patří již od doby vzniku společnosti k hlavním pilířům naší specializace. Skupina ECONET GROUP se již v roce 2001 stala výhradním partnerem společnosti Microsoft v poradenství při využívání veřejného financování jeho partnery a klienty nejprve pro Španělsko a po roce 2004 na území celé (tehdy nově rozšířené) Evropské unie. Toto partnerství bylo pak dále rozšířeno i pro oblast Latinské Ameriky.

Od vstupu ČR do EU jsme dokázali pro naše partnery z IT sektoru získat dotace v celkové výši téměř 2 mld. Kč, které mimo jiné vedly k vytvoření více než 850 nových odborných míst v IT sektoru.
Další vybraní klienti 

Rychlé kontakty

© 2016 econet