Econet.cz

Další zdroje financování

Pro účely financování vašich projektů a investic je možné využít i další druhy veřejných finančních podpor. Rádi vám poradíme také v této oblasti.

Dvojí daňové odpočty 

Jedná se o nepřímou formu státní podpory, při které máte možnost zákonem definované náklady vynaložené na výzkum a vývoj v rámci výpočtu daně z příjmů uplatnit dvakrát. V praxi to znamená, že mzdové, režijní či materiálové náklady vynaložené v daném roce na inovaci výrobků, procesů nebo zakázkový vývoj, můžete odečíst ze základu daně ještě jednou. Tím lze získat zpět 190 tis. Kč z každého vyčísleného milionu. Je dobré si uvědomit, že náklady, které firmy obvykle považují za běžné a rutinní (například vývoj na zakázku, zákaznické úpravy, implementace nové technologie, inovace výrobků, změny ve výrobním procesu a mnoho dalších) často s výzkumem a vývojem souvisejí a lze je tak uplatnit v rámci dvojího daňového odpočtu a uspořit tím nemalé finanční prostředky. Důležitým aspektem této formy podpory je fakt, že ji lze uplatnit a nárokovat také pro firemní aktivity realizované v rámci území hlavního města Prahy, které je obvykle z možností veřejné podpory vyloučeno. Tento druh podpory je nárokovatelný – pokud společnost splňuje příslušné podmínky, má na uplatnění odpočtu nárok a není nutné podstupovat žádný schvalovací proces. 

Investiční pobídky

V případě, že plánujete investici nad 50 mil. Kč, je obvykle možné získat investiční pobídku ve formě slevy na dani z příjmu právnických osob a v některých případech také formou přímé finanční podpory na vytvořená pracovní místa a na náklady související se školením zaměstnanců.

Smyslem investičních pobídek je podpořit investice na území České republiky. O podporu tedy mohou žádat pouze podnikatelské subjekty, které mají dle Obchodního zákoníku oprávnění v ČR podnikat, případně zahranaiční subjekty, které si následně založí dceřinou společnost za účelem podnikání na území ČR.

Evropské programy podpory

Díky naší široké síti poboček jsme vám schopni zajistit také projektové žádosti do přeshraničních a mezinárodních programů. Jedná se např. o tyto programy podpory – H2020, Interreg, Norské fondy, Švýcarské fondy, Eurostars, Marie Skłodowska-Curie (MSCA) nebo Společné technologické iniciativy.

Zajímavosti  

1.

Dvojí odpočty  

28 členských zemí EU podporuje výzkum a vývoj
11 let jsou odpočty i v ČR
20 % – každoroční nárůst firem, které odpočtu využijí
655 000 získá průměrný MSP v ČR uplatněním odpočtu 

Celé problematice se věnujeme na samostatném webu www.odpocty.cz

2.

Investiční pobídky  

Investiční pobídky v číslech – do konce roku 2014 bylo v rámci pobídek na základě žádostí přislíbeno proinvestovat více než 730 mld. Kč a vytvořit zhruba 170 tisíc pracovních míst. Podíl českých společností na celkovém počtu pobídek bylo 44 %. Největší podíl tvořil automobilový a strojírenský sektor.

Zkušenosti našich klientů

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET OPENFUNDING jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Další informace  

Podrobné informace na téma dvojích odpočtů 

Přečtěte si detailní informace, jaký je základní princip odpočtů, co vše se zahrnuje do nákladů a co vyžaduje legislativa. Na stránkách si můžete udělat i rychlý test o pěti otázkách, zda je tato forma podpory i pro vás.   

Přejít na web

Další legislativa ke dvojím odpočtům  

Zde si můžete stáhnout všechny zákonné dokumenty, které se týkají uplatňování dvodjích odpočtů. 

Plné znění zákona č. 130 / 2002 Sb. PDF   POKYN D – 288 PDF  Doporučení Rady pro výzkum a vývoj k aplikaci zákona PDF

Rychlé kontakty

© 2016 econet