Econet.cz

Dohlížíme na správné čerpání dotace

Umíme projekt přizpůsobit vašim potřebám. Obraťte se na nás, pokud máte s dotací jakékoli problémy.   

Proč vznikají změny v průběhu projektu  

Celkový průběh dotačního projektu je dlouhodobý proces. Je třeba si uvědomit, že od samotné úvodní myšlenky a definování projektového záměru, přes jeho přípravu, proces schvalování, samotnou realizaci až do úspěšného zakončení projektu uběhne období minimálně několika let. Během tohoto času se mění podmínky na trhu a vaše reálné potřeby doznávají změn – např. nepotřebujete 3 nové stroje, ale rovnou 5 v jiné specifikaci, díky rozšíření předmětu podnikání preferujete jiné moduly podnikového informačního systému, než bylo původně plánováno nebo vzhledem k aktuálním zakázkám potřebujete jinou strukturu nově vytvořených pracovních míst apod.
Zásadní chybou části příjemců dotací je tendence přizpůsobovat své podnikání dříve schválenému dotačnímu projektu. Mnohem efektivnější cestou využití dotačních prostředků je změna projektu, která odpovídá reálným potřebám společnosti. Dle statistik není průměrně 40 % schválených dotačních rozpočtů vyčerpáno právě proto, že reálné potřeby společnosti jsou v době čerpání dotace odlišné od situace, kdy se projektová žádost připravovala. Naší přidanou hodnotou je právě schopnost upravit projekt tak, aby odpovídal aktuálním potřebám společnosti. Díky tomu je v našich projektech reálné využití již schválených dotačních prostředků na úrovni 99.6 %.

Dokážeme přepracovat neschválený projekt   

Pokud jste v situaci, kdy vám nebyla dotační žádost schválena, kontaktujte nás. Rádi posoudíme důvody pro zamítnutí a navrhneme možnosti, jak projekt uvést v život. Důvody pro neschválení bývají různé: nedodržení formálních kritérií, opomenutí povinné přílohy, nekvalitní práce zpracovatele projektové žádosti apod. Máme bohaté zkušenosti, které nám umožní posoudit kvalitu projektu a jeho soulad zejména s hodnotícími kritérii. Při přípravě projektového záměru vždy postupujeme v souladu s pravidly a případné nejasnosti konzultujeme se zodpovědnými úředníky na straně poskytovatele dotace. Úspěšnosti při schvalování námi připravených projektů se díky tomu blíží 100 %.  

Nejvíce chyb odhalí až kontroly – pomůžeme vám   

Součástí realizace dotačních projektů je také povinnost strpět kontrolu příslušných orgánů. Těmi mohou být poskytovatel dotace, ale také finanční úřad, MMR, NKÚ, Evropský účetní dvůr apod. V případě nalezení nesrovnalostí (výběrová řízení, účetnictví žadatele, úplnost dokumentace…) hrozí příjemci dotace sankce nebo v extrémním případě i povinnost dotační prostředky vrátit. Naši zkušení konzultanti jsou připraveni vám pomoci komunikovat s těmito kontrolními orgány s cílem hájit vaši pozici a hledat řešení v případě pochybení. Pokud budete mít zájem o naši asistenci při průběhu kontroly nebo o kontrolu vaší dokumentace před kontrolou samou, neváhejte nás kontaktovat.

Jak postupujeme   

1.

Při změnovém řízení  

V rámci dlouhodobé spolupráce s našimi klienty udržujeme kontinuální dialog. Pro efektivní přizpůsobení schváleného projektu aktuálním potřebám příjemce dotace je nutné především rozpoznat nové potřeby včas. Následuje proces „Změnového řízení“, kdy je nutné všechny navrhované úpravy logicky popsat a zdůvodnit tak, aby byly následně pracovníky poskytovatele dotace schváleny. 

2.

Pokud nás kontaktujete s neschváleným projektem 

Společně posoudíme důvody neschválení projektu a navrhneme možná řešení. Výsledkem může být zpracování námitek proti zamítnutí projektu, případně jeho opětovné předložení. Např. pro společnost zabývající se výrobou a instalací podlahových krytin jsme neschválený projekt nejen přepracovali tak, aby v dalším kole posuzování žádostí uspěl, ale vypracovali jsme také navazující projektovou žádost, což ve výsledku znamenalo schválení obou projektů a možnost investic ve výši dvojnásobku původního rozpočtu. Zkušenosti dalších klientů a další reference vám rádi poskytneme.

3.

Při kontrolách příslušných orgánů 

Kontroly zpravidla probíhají v místě realizace projektu. Vzhledem k tomu, že drtivá většina kontrol je dopředu ohlášena, je možné projektovou dokumentaci před kontrolou připravit tak, aby samotná kontrola z pohledu kontrolních orgánů proběhla rychle, efektivně a ve výsledku bez zjištění. Samozřejmostí je naše osobní účast na kontrolách, kde jsme schopni s kontrolními orgány odborně diskutovat a obhajovat vaše kroky. Do našich služeb patří i posouzení již stanovených kontrolních zjištění a udělených sankcí – při správné argumentaci je často možné správnost postupu zpětně obhájit.

Zkušenosti našich klientů

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET OPENFUNDING jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2016 econet