Econet.cz

Služby v oblasti GDPR

Pomůžeme vám zvýšit úroveň zajištění a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.

Ochrana osobních údajů 

Ochrana osobních údajů se dotýká všech organizací, které zpracovávají údaje o svých zaměstnancích, členech, zákaznících, dodavatelích apod. Zajištění ochrany osobních údajů ale neznamená jenom mít ve firmě šanon s označením „GDPR“ nebo sbírat souhlasy na všechno a od všech.
Poradíme vám, co všechno potřebuje (a naopak nepotřebuje) organizace vašeho typu a velikosti, aby byla v souladu s legislativou pro oblast ochrany soukromí a osobních informací. Pomůžeme vám zvýšit úroveň zajištění a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, mnohokrát formou nenákladných opatření.
Nabízené služby v oblasti zajištění ochrany osobních údajů a souladu s nařízením GDPR představují individuální řešení na míru konkrétní organizaci. Každá firma má jiný “business”, nelze proto používat univerzální řešení.

Úvodní mapování/analýza souladu s nařízením GDPR a související legislativou 

Prvním a nezbytným krokem je provedení kvalitní hloubkové analýzy získávání, zpracování, ukládání, používání a likvidace osobních údajů. Na tento krok navazuje komunikace se všemi zainteresovanými lidmi a identifikace silných a slabých stránek zpracování osobních údajů. Na závěr vypracujeme plán implementace, tzn. návrh potřebných technických a organizačních opatření. 

Zajištění podpory při implementaci opatření

Na základě úvodní analýzy a plánu implementace vám pomůžeme zpracovat potřebné podklady a dokumenty, poskytneme podporu a kontrolu při zavádění identifikovaných opatření nebo proškolíme zaměstnance zpracovávající osobní údaje.

GDPR akademie

Nabízíme vám vzdělávací služby v rozsahu a obsahu dle potřeb konkrétní organizace. Přesně na míru vaší organizace provedeme úvodní (obecné) školení pro management a řídící pracovníky, speciální školení pro specializované útvary (personální, IT, účetní) nebo pravidelné školení řádových zaměstnanců pracujících s osobními údaji.

Služba Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud jste správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, který provádí rozsáhlé a systematické monitorování nebo zpracovává rozsáhlé citlivé údaje subjektů údajů (např. zdravotní informace), nabízíme vám službu certifikovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) dle nařízení GDPR.

Doplňkové služby

1.

Audit organizace z hlediska zajištění ochrany osobních údajů a splňování požadavků GDPR a další legislativy

Po implementaci navrhovaných technických a organizačních opatření nabízíme možnost v pravidelném termínu (doporučení je jednou za rok) provést zhodnocení, jak je zajištěna ochrana zpracování osobních údajů, a co lze v dané oblasti ještě zlepšit. Součástí této služby jsou i testy zranitelnosti systému na ochranu osobních údajů – např. zda jste schopni uplatnit práva subjektu údajů nebo zda vaši zaměstnanci dostatečně chrání důvěrnost a bezpečnost zpracovávaných informací.

2.

Audit konkrétního procesu nebo produktu z hlediska ochrany osobních údajů

Vyvíjíte nový produkt nebo zavádíte novou službu, které zpracovávají nebo využívají osobní údaje fyzických osob? Pokud chcete mít jistotu, že nový produkt nebo služba bude v souladu s příslušnou legislativou na ochranu soukromí a osobních údajů, provedeme jejich audit. 

Zkušenosti našich klientů

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET OPENFUNDING jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Rychlé kontakty

© 2016 econet