Econet.cz

Realizace výběrových řízení

Realizovali jsme více než 500 zadávacích a výběrových řízení v hodnotě přesahující 4 mld. Kč. 

Kompletní zajištění veřejné zakázky 

Zajistíme pro vás celý proces zadání zakázky, a to jak v režimu Pravidel pro výběr dodavatelů vyplývajících z příslušných Operačních programů, tak v režimu Zákona o zadávání veřejných zakázek. Jsme si vědomi, že každý projekt má svá specifika, proto vždy reflektujeme vaše požadavky do zadávací dokumentace, a to jak z hlediska nastavení vhodné kvalifikace pro výběr nejvhodnějšího dodavatele, tak z hlediska stanovení hodnotících kritérií.
Proces výběrového řízení probíhá s respektem k základním zásadám zadávání zakázek, tedy s ohledem na zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Zajistíme, aby vaše výběrové řízení proběhlo v souladu s těmito zásadami a nebylo tak možné jeho výsledky v budoucnu zpochybnit.

Úkony v rámci výběrového řízení    

S ohledem na vaše potřeby pro vás v rámci výběrového řízení připravíme veškerou dokumentaci, zveřejníme ji na příslušných internetových portálech, s vaší součinností zajistíme odpovědi uchazečům na jejich případné dodatečné dotazy, organizačně i metodicky vám pomůžeme s přijetím a hodnocením přijatých nabídek, ustanovením hodnotící komise, připravíme pro vás veškeré podklady v rámci výběru nejvhodnější nabídky a s tím spojeným ukončením výběrového řízení. V případě vyloučení některého uchazeče připravíme potřebné zdůvodnění a vypořádáme se s jeho možnými námitkami. Zajistíme rovněž potřebnou administrativu a archivaci.

Revize vámi připravených podkladů    

Pokud si výběrové řízení chcete administrovat sami, zrevidujeme vám veškeré potřebné podklady tak, aby byly v souladu s příslušnými právními předpisy.
Jste-li uchazečem o zakázku, umíme pomoci s přípravou nabídky do výběrového řízení s cílem naplnit všechny formální a obsahové podmínky zadávací dokumentace. Zajistíme stanovisko zadavatele, pokud vám nebude některý požadavek v zadávací dokumentaci zřejmý. V případě vašeho vyloučení z výběrového řízení vám pomůžeme se zpracováním námitek proti postupu zadavatele, případně s návrhem odvolání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Poradíme vám v jakékoli fázi procesu výběru dodavatele.

Další služby

1.

Odborné školení  

Připravíme pro vás odborné školení v oblasti zadávání zakázek přesně na míru šité vašim potřebám.

2.

Monitoring zakázek      

Nově vypsané zakázky monitorujeme a poskytneme vám tak přehled o aktuálně vypsaných výběrových řízeních.

3.

Příprava nabídky  

Připravíme pro vás nabídku do veřejné zakázky a zajistíme její formální správnost tak, abyste splnili veškeré požadavky a nemohli jste být jako uchazeč vyloučeni. 

4. 

Poradenství při kontrolách 

Vzhledem k tomu, že dochází ke kontrolám projektů v oblasti veřejných zakázek ze strany dotačních orgánů, poskytneme vám v tomto ohledu potřebné poradenství či analýzu správnosti dokumentace. 

Zkušenosti našich klientů

 • Na naší dlouholeté spolupráci nejen velmi oceňuji osobní přístup při řešení konkrétních specifik nákupu výrobních technologií, ale zároveň efektivní způsob komunikace. Tím, že jsou schopni perfektně připravit zadávací podmínky i „na dálku“, ušetří nám spoustu času.

  Miroslav DušekJednatel
 • Velmi si ceníme precizního a detailního zpracování dokumentace k výběrovému řízení. Rovněž se nám vyplatila aktivní účast zástupců společnosti při kontrolách a nestandardním průběhu otevírání obálek, kdy se komise účastnil i zástupce poskytovatele dotace. Vše ale proběhlo hladce a bez problémů. 

  Ing. Aleš VáňaManager finančního controllingu
 • Přestože se v průběhu výběrového řízení vyskytly body, kdy nebyly zcela jednoznačné závěry, konzultanti nám i přesto byli vždy schopni poskytnout perfektní odpověď, čehož si skutečně vážíme. 

  Jiří FejtaJednatel
 • Společnosti ECONET OPENFUNDING jsme věrni již několikátým rokem, protože nám vzájemná spolupráce přináší mnohem rychlejší rozvoj, než jsme původně očekávali. Přístup a zkušenosti konzultantů jsou na výborné úrovni, což je pro nás nesmírně důležité. 

  Ing. Ladislav KlovrzaČlen představenstva
 • Zdůraznil bych flexibilitu a profesionální přístup všech konzultantů. Tato kombinace nám pomáhá v dalším rozvoji společnosti. Se vzájemnou spoluprací jsem velice spokojen, neboť péče o zákazníka je na prvním místě.

  Ing. Miroslav KnotekJednatel

Máte pro nás zajímavý projekt?

Kontaktujte nás

Další informace a dokumenty ke stažení

Podrobné informace o veřejných zakázkách 

Přejít na web

Zákon o veřejných zakázkách 

Stáhněte si aktuálně platný Zákon o veřejných zakázkách ke stažení v pdf. 

Stáhnout dokument PDF (1,01 mb)

Rychlé kontakty

© 2016 econet