Webináře

Pro příjemce v rámci Operačního programu Zaměstnanost (OPZ 097) nabízíme pro měsíce červen – září 2021 webináře z oblasti měkkých a manažerských dovedností.

Webináře jsou zcela v souladu s pravidly programu OPZ 097, a tudíž můžete uplatnit způsobilé výdajů za každého zapojeného zaměstnance dle pravidel programu. V případě zájmu jsme Vám schopni zajistit i uzavřený kurz na míru nebo spojit kurzy v jednotlivých blocích tak, abyste minimalizovali počet absolvovaných kurzů dle pravidel OPZ.

Veškerou administrativu a dokumentaci spojenou s uplatněním kurzu zajistíme za Vás.

Seznam nabízených webinářů: