Efektivní komunikace

Anotace školení:

Kurz je zaměřen na běžné řadové pracovníky a nižší management. Kurz se zaměřuje na vysvětlení a rozdělení komunikace ve vztahu k možným komunikačním problémům v běžném i pracovním životě. Důraz je kladen na její vylepšení ve vztahu vzájemných vazeb mezi pracovníky navzájem a dále mezi pracovníkem a jeho přímým nadřízeným. Modelové situace a příklady budou přizpůsobeny na úroveň řadových zaměstnanců a jejich přímých vedoucích.

 

Rozsah školení:

16 hodin, třídenní kurz

 

Cíl školení:

Cílem je uvědomění si podílu vlastní odpovědnosti při komunikaci jako takové, na řešení problémů a případných konfliktů. S ohledem na vzrůstající počet zahraničních pracovníků na výkonných pozicích bude kurz rovněž věnovat rozdílnostem v komunikaci různých národností.

 

Obsah školení:

 • Rozdělení komunikace
 • Složky každodenní komunikace
 • Základy komunikačních dovedností
 • On-line komunikace
 • Zvládání emocí
 • Efektivní jednání: výměna informací, rozhodování, motivace – týmový duch
 • Zvládání nejistoty a chaosu dnešní doby
 • Co je kultura společnosti
 • Vlivy na kulturu – kultury jiných skupin (národů)
 • Změny kultury a její vliv na komunikaci
 • Vztahy kultura – moc – komunikace

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

 •  Studijní materiály
 •  Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

 

Registrace na školení:

Prosím, kontaktujte nás na na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

 

Organizace školení:

Lektorka: MUDr. Alice Žertová, MBA

Zakladatelka mezinárodní obchodní skupiny OCS Trading s.r.o., finalistka podnikatele roku 2018, předsedkyně Unie úklidu ČR a majitelka Institutu úklidu a čištění. Úspěšná podnikatelka je expertkou manažerských dovedností zaměřující se především na efektivní řízení změn, project management a strategii. Jako lektorka vyučuje v TCBS řízení lidských zdrojů a marketing. Pravidelně je zvána do televizních pořadů a poskytuje rozhovory jak pro psaná, tak rozhlasová media. Aktivně se podílí na pomoci Hygienicko-epidemiologické společnosti ČR jako externí krizová manažerka.

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404