Efektivní komunikace

Anotace školení:

Kurz je zaměřen na běžné řadové pracovníky a nižší management. Kurz se zaměřuje na vysvětlení a rozdělení komunikace ve vztahu k možným komunikačním problémům v běžném pracovním životě. Důraz je kladen na její vylepšení ve vztahu vzájemných vazeb mezi pracovníky navzájem a dále mezi pracovníkem a jeho přímým nadřízeným. Modelové situace a příklady budou přizpůsobeny na úroveň řadových zaměstnanců a jejich přímých vedoucích.


Termín školení:

3., 9. a 10. 2. 2022 (6 + 6 + 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz)


Cíl školení:

Cílem je uvědomění si podílu vlastní odpovědnosti při komunikaci jako takové a na řešení problémů a případných konfliktů. S ohledem na vzrůstající počet zahraničních pracovníků na výkonných pozicích bude kurz rovněž věnovat rozdílnostem v komunikaci různých národností.


Obsah školení:

·         Rozdělení komunikace

·         Složky každodenní komunikace

·         Základy komunikačních dovedností

·         On-line komunikace

·         Zvládání emocí

·         Efektivní jednání: výměna informací, rozhodování, motivace – týmový́ duch

·         Zvládání nejistoty a chaosu dnešní doby

·         Co je kultura společnosti

·         Vlivy na kulturu – kultury jiných skupin (národů)

·         Změny kultury a její vliv na komunikaci

·         Vztahy kultura – moc – komunikace

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz


V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)Registrace na školení:

Registrace na školení probíhá zde, nebo nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace školení:

Lektorka: MUDr. Alice Žertová, MBA

Zakladatelka mezinárodní obchodní skupiny OCS Trading s.r.o., finalistka podnikatele roku 2018, předsedkyně Unie úklidu ČR a majitelka Institutu úklidu a čištění. Úspěšná podnikatelka je expertkou manažerských dovedností zaměřující se především na efektivní řízení změn, project management a strategii. Jako lektorka vyučuje v TCBS řízení lidských zdrojů a marketing. Pravidelně je zvána do televizních pořadů a poskytuje rozhovory jak pro psaná, tak rozhlasová media. Aktivně se podílí na pomoci Hygienicko-epidemiologické společnosti ČR jako externí krizová manažerka.

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404