Výzkum a Vývoj (VaV)

Služby - výzkum a vývoj (VaV)

Činnosti, které považují firmy za běžné a rutinní, se často dají zahrnout do výzkumu a vývoje. Inovujete své výrobky? Zlepšujete procesy? Provádíte zakázkovou výrobu? Usilujete o minimalizaci dopadů na životní prostředí? Pak se zpravidla jedná o činnosti, které lze zahrnout do daňového odpočtu.

DAŇOVÝ ODPOČET NÁKLADŮ VYNALOŽENÝCH NA REALIZACI VÝZKUMU A VÝVOJE

Daňový odpočet na výzkum a vývoj je nepřímou formou státní podpory výzkumu, vývoje a inovací, která je určena pro všechny české daňové subjekty. Ta umožňuje celkově vyčíslené výdaje v této oblasti podpory uplatnit ještě jednou jako dodatečnou odpočitatelnou položku ze základu daně, a to až 3 roky zpětně (dle § 34 odst. 4 a 5 zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů).

Za projekty výzkumu a vývoje je považováno například:

Náklady, které lze uplatnit:

Výhody oproti dotacím

V PRŮBĚHU ÚČETNÍHO ROKU

NA KONCI ÚČETNÍHO ROKU

PŘI PODÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ

NÁSLEDNÁ PODPORA

V průběhu spolupráce zajišťujeme:

AKTIVACE VÝSLEDKŮ PRO VÝZKUM A VÝVOJ

Texty pro vás připravujeme.