Reference

0 let
působení v ČR
0
zpracovaných projektů
0 %
úspěšnost
0 mld. Kč
objem dotací

OCENĚNÉ PROJEKTY

Econet Openfunging s.r.o. - ocenění za nejlepší školící středisko

Nejúspěšnější podnikatelské projekty podpořené z evropských dotací

První cena za nejlepší Školicí středisko určené pro teoretickou i praktickou výuku požární ochrany. Oceněné projekty vybírala porota z těch, které loni úspěšně čerpaly evropské dotace z Operačního programu Podnikání a inovace (OPPI) 2007-2013 Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Významné projekty

Těší nás, že námi zpracované projekty jsou uváděny jako referenční na stránkách Agentury pro podnikání a podporu investic. Jedná se o školicí středisko pro společnost AVENET, s. r. o. a vytvoření moderních školicích prostor společnosti Sanborn a. s. 

DLOUHODOBÁ SPOLUPRÁCE

Econet Openfunging s.r.o. - spolupráce s Emco spol. s r.o.

21 výběrových řízení za více než 130 mil. Kč

Emco spol. s.r.o.

Výjimečnost této spolupráce – pořízení výrobních zařízení v potravinářské oblasti vyžaduje specifické nastavení popisu plnění. Zvláštní důraz jsme kladli také na hodnotící kritéria. Samozřejmostí v rámci našich služeb bylo i zajištění komise pro otevírání obálek.

Econet Openfunging s.r.o. - spolupráce s Advanced Design Solution s.r.o.

Celkové dotace ve výši 162 mil. Kč, realizace nové haly, trojnásobné navýšení počtu zaměstnanců

Advanced Design Solution s.r.o.

Výjimečnost této spolupráce – vzájemně spolupracujeme již od roku 2011. Pro klienta jsme připravili projektový záměr, díky kterému mohla vzniknout nová multifunkční hala včetně nejmodernějších technologií. Pomocí navazujících projektů v dalších letech se ve společnosti trojnásobně zvýšil počet zaměstnanců, pořídily se další hi-tech stroje a společnost tak mohla začít působit i na zahraničních trzích.

Econet Openfunging s.r.o. - spolupráce s K-PROTOS, a.s.

6 mil. Kč na rekonstrukci prostor, 4,5 mil. Kč na systém vzdělávání

K-PROTOS, a.s.

Výjimečnost této spolupráce – hned na úvodním setkání se nám podařilo identifikovat několik významných rozvojových potřeb společnosti. Jednalo se např. o rezervy v oblasti vzdělávání, na které jsme využili program Školící střediska a výzvu Podnikové vzdělávání. Proškoleno bylo více jak 263 zaměstnanců v sedmi klíčových oblastech.

Econet Openfunging s.r.o. - spolupráce s TOR-IN s.r.o.

Celková dotace ve výši 39 mil. Kč, inovace výrobních procesů

TOR-IN s.r.o.

Výjimečnost této spolupráce – společnost nás oslovila s žádostí o přepracování projektu v rámci Inovace, který byl připraven konkurenční společností, avšak nebyl schválen. Projekt jsme přepracovali a rovněž doporučili připravit analogický  projekt do programu Rozvoj. Nakonec byly schváleny oba projekty, díky kterým se společnosti podařilo investovat do strojního a dalšího zařízení 200% původní zamýšlené hodnoty investice.

Econet Openfunging s.r.o. - spolupráce se SANBORN a.s.

Spolupráce od roku 2011, 155 mil. Kč dotace, 6 projektů

SANBORN a.s.

Výjimečnost této spolupráce – s klientem spolupracujeme již od roku 2011. Díky dotačním projektům vznikla praktická učebna vybavená dvěma moderními CNC obráběcími stroji, nový informační systém, obnovilo se HW vybavení a pořídilo se nové strojní a technické vybavení. Dlouhodobým cílem spolupráce je dále navazovat na již běžící projekty a hledat další synergie, které lze realizovat s dotační podporou.

Líbí se vám, co čtete a chcete více informací? Kontaktujte nás!

VZDĚLÁVACÍ A INOVATIVNÍ PROJEKTY

Inovativní projekty

Karned Tools s.r.o.

Přínosy projektu: inovativní proces výroby, nové nástroje pro vysokorychlostní hoblování dřeva
Rozpočet: náklady 40 030 000 Kč | dotace ve výši 20 015 000 Kč

Integra-IT a.s.

Přínosy projektu: podpora nabídky dalšího vzdělávání v Plzeňském kraji pro IT experty; 5 nových IT kurzů
Rozpočet: náklady 3 590 348 Kč | dotace v plné výši nákladů

Advanced Design Solution s.r.o.

Přínosy projektu: vznik prostor pro výrobu, kontrolu, montáž a testování prototypů; obráběcí stroje pro výrobu prototypů, měřící středisko pro 3D měření a speciální měření ozubení; vznik zkušebny převodových agregátů
Rozpočet: náklady 35 889 000 Kč | dotace ve výši 21 531 000 Kč

PDI a.s.

Přínosy projektu: inkubační prostředí pro malé a střední firmy; podpora inovačních procesů v oblasti využití biomasy a druhotných surovin
Rozpočet: náklady 175 854 000 Kč | dotace ve výši 87 926 000 Kč

Vzdělávací projekty

SANBORN a.s.

Přínosy projektu: školicí středisko určené především pro vlastní zaměstnance společnosti; učebna vybavena nejmodernějšími kovoobráběcími technologiemi za účelem snížení nekvality ve výrobě
Rozpočet: náklady 15 364 000 Kč | dotace ve výši 7 682 000 Kč

HOME STAGING s.r.o.

Přínosy projektu: nový vzdělávací kurz Profesionální konzultant Home Stagingu; podpora kvality a rozsahu nabídky v oblasti dalšího vzdělávání v Karlovarském kraji
Rozpočet: náklady 2 335 592 Kč | dotace v plné výši nákladů

EDUA Group, s.r.o.

Přínosy projektu: 3 nová školicí centra v Ostravě, Hradci Králové a Brně; zázemí pro firemní výuku v oblasti odborných kurzů, jazykového a soft-skills vzdělávání
Rozpočet: náklady 44 492 000 Kč | dotace ve výši 22 246 000 Kč

BOXED, s.r.o.

Přínosy projektu: rozšíření sortimentu služeb o opravy společností dodávaných technologií; vývoj a vytvoření vyhledávacího algoritmu pro centrální on-line úložiště digitálních učebních materiálů DUMy.cz
Rozpočet: náklady 16 006 000 Kč | dotace ve výši 9 367 000 Kč

Telefónica Czech Republic, a.s.

Přínosy projektu: zřízení a provoz firemní školky
Rozpočet: dotace ve výši 4 997 496 Kč

ICT Inovativní projekty

Oblast informačních a komunikačních technologií patří již od doby vzniku společnosti k hlavním pilířům naší specializace. Skupina ECONET GROUP se již v roce 2001 stala výhradním partnerem společnosti Microsoft v poradenství při využívání veřejného financování jeho partnery a klienty nejprve pro Španělsko a po roce 2004 na území celé (tehdy nově rozšířené) Evropské unie. Toto partnerství bylo pak dále rozšířeno i pro oblast Latinské Ameriky.

Od vstupu ČR do EU jsme dokázali pro naše partnery z IT sektoru získat dotace v celkové výši téměř 2 mld. Kč, které mimo jiné vedly k vytvoření více než 850 nových odborných míst v IT sektoru.