Služby

Poskytujeme služby v oblasti veřejného financování. Zajišťujeme nezávislé, profesionální a zodpovědné poradenství. Naším cílem není formální získání dotace, pobídky, slevy nebo jiné veřejné podpory, ale skutečná pomoc při dosažení Vašich podnikatelských cílů.

Služby - kompletní zdpracování dotace

Kompletní zpracování dotace

V České republice i Evropské unii jsou k dispozici tisíce dotačních a jiných příležitostí financování. Vyznat se v nich není vůbec jednoduché. Chceme pochopit Vaše podnikání, jeho výzvy, potřeby a Vaše cíle. Identifikujeme, kde může veřejná podpora pomoci, a postaráme se skutečně o vše související. Díky 30ti letým zkušenostem a mezinárodnímu týmu specialistů umíme připravit projekty do většiny národních i mezinárodních programů, které vypisuje Evropská komise nebo jednotlivá národní ministerstva či správní celky.

Služby - pomoc s rozběhlými projekty

Pomoc s rozběhlými projekty

Celkový průběh dotačního projektu je dlouhodobý proces. Je třeba si uvědomit, že od samotné úvodní myšlenky a definování projektového záměru, přes jeho přípravu, proces schvalování, samotnou realizaci až do úspěšného zakončení projektu uběhne období minimálně několika let. Následuje několikaleté období udržitelnosti projektu v kterém je obvykle nutné naplnit či udržet stanovené indikátory projektu. Dokumentaci projektu je následně nutné archivovat více jak 10 let pro případně kontroly či nové vedení společnosti.

Služby - veřejné zakázky & GDPR

Realizace veřejných zakázek & GDPR

Veřejné zakázky se sice řídí jedním, relativně stručným zákonem, ale o to náročnějším na výklad. Požadavky a všechny postupy spojené se zakázkou musí být naprosto v souladu s platnou legislativou. Celý proces tak může zkazit třeba jen jediné chybné datum. Další výzvou je v roce 2018 zavedená legislativa GDPR. Nejen v projektech je třeba důkladně hlídat oblast ochrany osobních údajů. Proto disponujeme vlastním pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) a jsme Vám tak chopni s touto problematikou poradit i napříč celou Vaší společností.

Služby - výzkum a vývoj (VaV)

Výzkum a vývoj (VaV)

Činnosti, které považují firmy za běžné a rutinní, se často dají zahrnout do Výzkumu a Vývoje (VaV). Inovujete své výrobky? Zlepšujete procesy? Provádíte zakázkovou výrobu? Usilujete o minimalizaci dopadů na životní prostředí? Pak se zpravidla jedná o činnosti, které lze zahrnout do daňového odpočtu.

Veřejné zakázky & GDPR - mapování/analýza

On-line školení

Naše on-line kurzy jsou vedeny vysoce zkušenými a kvalitními lektory a jsou určeny zejména podnikatelským subjektům čerpajícím finanční podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ 097). Školení jsou zcela v souladu s pravidly programu OPZ 097, a tudíž je možné uplatnit způsobilé výdaje za každého zapojeného zaměstnance dle pravidel programu.