Partner EU

Výzva: OPZ 097 – Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti ECONET OPENFUNDING – OPZ 97
Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013389
Plánovaná doba realizace: 10/2019 – 9/2021