O nás

Představení společnosti

Zajišťujeme nezávislé, profesionální a zodpovědné poradenství v oblasti veřejného financování. Naším cílem není formální získání dotace, pobídky, slevy nebo jiné veřejné podpory, ale skutečná pomoc při dosažení Vašich podnikatelských cílů. Naší vizitkou jsou pak dlouhodobě prosperující klienti.

Jsme původem španělská společnost s více než 30 letou historií a působíme ve většině zemí Evropské unie. Dokážeme tak zprostředkovat poradenství nejen pro projekty národního charakteru, ale i projekty mezinárodní spolupráce. V České republice působíme od roku 2004. V Česku jsme vybudovali kolektiv profesionálů, který pokrývá všechna témata problematiky veřejného financování. Specializujeme se na grantové poradenství, daňové odpočty pro výzkum a vývoj, investiční pobídky, veřejné zakázky, ochranu osobních údajů a nabízíme služby v oblasti právního poradenství. Naší hlavní doménou jsou oblasti výzkumu a vývoje, inovací, ICT a odborného vzdělávání.

Náš úspěch je založen na 4 principech práce, na kterých lpíme již od samotného založení společnosti. Tyto principy se v minulosti osvědčily v mnoha zemích EU a naši klienti díky nim mohli dosáhnout svých cílů výrazně rychleji.

Econet Openfunding s.r.o. - pokrytí Evropy
0
národností
0
zemí
0
jazyků

PARTNERSTVÍ

Naší snahou je spolupracovat s klienty na bázi pevného partnerství. Služby Vám můžeme poskytnout jak externě, tak Vám naše experty „posadíme“ přímo do Vaší kanceláře. Budou tak moci lépe poznat Vaše každodenní i strategické výzvy. Díky svým znalostem grantové problematiky a silnému zázemí naší společnosti dokáží najít a posléze plně využít veškeré dotační příležitosti již v zárodku. Naším cílem není poskytnout pouze jednorázové poradenství, ale být Vašim dlouhodobým spojencem pro oblast financování z veřejných zdrojů.

ZNALOSTI

Každoročně se v zemích Evropské unie objevuje více než 20 000 dotačních příležitostí. Je nemyslitelné, aby bylo v interních silách běžné společnosti se v nich orientovat a využívat je. Pravidelně aktualizujeme databáze obsahující tisíce dotačních možností a disponujeme odborníky, kteří se v dané problematice výborně orientují. Známe požadavky odborných hodnotitelů i administrativní nároky poskytovatelů podpory a kontrolních orgánů. Naše zkušenosti a znalosti jsou tím nejcennějším, co Vám můžeme nabídnout.

KREATIVITA

Víme jistě, že i Vaše společnost má mnoho ambiciózních plánů do budoucna. Naši konzultanti navrhnou takový způsob realizace Vašich investic, který dokáže splnit přísné podmínky poskytnutí podpory, a zajistit tak spolufinancování z veřejných zdrojů. Dokážeme se vžít do Vaší situace a pochopit Vaše plány a ty pak vhodně přetlumočíme do řeči úředníků a hodnotitelů projektu.

INICIATIVA

Nečekáme, až nás sami požádáte o zpracování projektového záměru. Je pro nás výzvou hledat ve Vaší společnosti další příležitosti, které by bylo možné spolufinancovat z veřejných prostředků. Skrze naši rozsáhlou mezinárodní síť expertů vedeme každodenní dialog s relevantními orgány EU, národních vlád i poskytovatelů dotací. Umíme tak ověřit to, co ještě nebylo vyzkoušeno, najít cestu pro nové podněty a jako první Vás informovat o nových možnostech.

Podporujeme

Dobrý anděl

Nadaci Dobrý anděl podporujeme pravidelnou roční částkou. Nadace DOBRÝ ANDĚL pomáhá rodinám, které se vlivem nemoci dostaly do tíživé situace.

Společnost DUHA

Společnost DUHA, z.ú. poskytuje služby dospělým lidem s mentálním znevýhodněním. Díky službám Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podpora samostatného bydlení mohou žít co nejsamostatnější život a učit se novým dovednostem. Podporu poskytují klientům podle jejich individuálních potřeb. Pro rozšíření možností uplatnění lidí se znevýhodněním na pracovním trhu založila Společnost DUHA sociální firmu Duhová prádelna. Pro dospělé lidi s mentálním znevýhodněním je tu Společnost DUHA od roku 1992.

Jiné laně o. s.

Podpořili jsme vznik knihy pro nevidomé děti. Hlavním cílem nadace je zapojování jakkoli handicapovaných lidí (fyzicky, psychicky, sociálně) do uměleckého prostředí.

Kapka naděje

Hlavním cílem nadace je dlouhodobě a trvale podporovat Kliniku dětské hematologie a onkologie FN Motol. Jednak v oblasti zlepšení diagnostických postupů a léčebných metod, ale i v oblasti psychosociální péče.

LORM - společnost pro hluchoslepé

Společnost pro hluchoslepé z.s. sdružuje od r. 1991 hluchoslepé spoluobčany, jejich rodinné příslušníky a zájemce o problematiku osob s hluchoslepotou. Své registrované služby poskytuje lidem po celé České republice.

Centrum Paraple

Obecně prospěšná společnost Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života a jejich rodinám překonat těžkou životní situaci a najít cestu dál.

Nadační fond La Vida Loca

Nadační fond LA VIDA LOCA působí od roku 2015. Jeho hlavní aktivitou je projekt "Život v kufříku", který je primárně cílen na novorozence, které opustili biologičtí rodiče. Porodnice spolu se zdravotníky plní dětem kufříky porodním náramkem, fotografiemi, prvním dudlíkem nebo oblečkem a spoustou osobních předmětů a vzkazů. Projekt "Život v kufříku" symbolizuje vazby, vztahy, komunikaci, životní příběhy a kotvy tolik důležité pro sebepřijetí a identitu každého člověka.

Záruka kvality

Kvalita námi poskytovaných služeb je naším hlavním cílem. I proto jsme členy Asociace pro evropské fondy, sdružující největší renomované poradenské společnosti v Česku. Zároveň jsme poradenskou společností evidovanou Komorou daňových poradců ČR. Uvědomujeme si, jak velkou důvěru do nás vkládáte při svěření vašich plánů do našich rukou. Abychom mohli výsledky naší práce skutečně garantovat, máme uzavřeno pojištění  profesní zodpovědnosti s pojišťovnou Colonnade.

Společnost Econet Openfunding s.r.o. - logo Asociace pro evropské fondy

Jsme členem Asociace
pro evropské fondy.

Solečnost Econet Openfunding s.r.o. - logo Komory daňových poradců

Jsme členem Komory
daňových poradců.

Společnost Econet Openfunding s.r.o. - logo Komory projektových manažerů

Jsme evidováni Komorou Projektových Manažerů.

Společnost Econet Openfunding s.r.o. - logo pojišťovny Collonade

Máme uzavřeno pojištění profesní zodpovědnosti s pojišťovnou Colonnade.