Realizace veřejných zakázek & GDPR

Služby - veřejné zakázky & GDPR

Veřejné zakázky se sice řídí jedním, relativně stručným zákonem, ale o to náročnějším na výklad. Požadavky a všechny postupy spojené se zakázkou musí být naprosto v souladu s platnou legislativou. Celý proces tak může zkazit třeba jen jediné chybné datum. Další výzvou je v roce 2018 zavedená legislativa GDPR. Nejen v projektech je třeba důkladně hlídat oblast ochrany osobních údajů. Proto disponujeme vlastním pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO) a jsme Vám tak chopni s touto problematikou poradit i napříč celou Vaší společností.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti veřejných zakázek dle dotačních pravidel i zákona, precizní zpracování zadávací dokumentace a souvisejících dokumentů, námitek a auditů.

V rámci oblasti veřejných zakázek pro Vás zajistíme:

Kompletní realizaci veřejné zakázky

Zajistíme pro Vás celý proces zadání zakázky a to jak v režimu Pravidel pro výběr  dodavatelů vyplývajících z příslušných Operačních  programů, tak v režimu  Zákona o zadávání veřejných zakázek. Jsme schopni zpracovat kvalitní výběrová řízení jak pro soukromý, tak i veřejný sektor. Výsledky naší práce jsme připraveni si obhájit před kontrolními orgány.

Úkony v rámci výběrového nebo zadávacího řízení

Připravíme veškerou dokumentaci, zveřejníme ji na příslušných internetových portálech, s Vaší součinností zajistíme odpovědi uchazečům na jejich případné dodatečné dotazy, organizačně i metodicky Vám pomůžeme s posouzením a hodnocením přijatých nabídek, ustanovením hodnotící komise a mnoho dalšího.

Související právní služby

Pokud si výběrové řízení administrujete sami, zrevidujeme Vám veškeré potřebné podklady tak, aby byly v souladu s příslušnými právními předpisy. Jste-li uchazečem o zakázku, umíme pomoci s přípravou korektní nabídky tak, aby odpovídala relevantním pravidlům a právním předpisům. Prakticky Vám poradíme v jakékoli fázi procesu výběru dodavatele.

Další úkony

Jsme schopni Vás zastupovat v případě následných kontrol ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánů státní správy. V případě krácení nebo zamítnutí výběrového řízení Vám nabízíme poradenství v této oblasti a přípravu vlastního odvolání. V neposlední řadě pro Vás zajistíme rovněž audity realizovaných zakázek, odborné školení, monitoring zakázek a další služby.

ODVOLÁNÍ A NÁMITKY

Jsme schopni Vás zastupovat v případě následných kontrol ze strany poskytovatele dotace či jiných orgánů státní správy. V případě krácení nebo zamítnutí výběrového řízení Vám nabízíme poradenství v této oblasti a přípravu vlastního odvolání. V neposlední řadě pro Vás zajistíme rovněž audity realizovaných zakázek, odborné školení, monitoring zakázek a další služby.

GDPR

Ochrana osobních údajů se dotýká všech organizací, které zpracovávají údaje o svých zaměstnancích, členech, zákaznících, dodavatelích apod. Zajištění ochrany osobních údajů ale neznamená jenom mít ve firmě šanon s označením „GDPR“ nebo sbírat souhlasy na všechno a od všech.

Poradíme vám, co všechno potřebuje (a naopak nepotřebuje) organizace vašeho typu a velikosti, aby byla v souladu s legislativou pro oblast ochrany soukromí a osobních informací.  Pomůžeme vám zvýšit úroveň zajištění a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, mnohokrát formou nenákladných opatření.

Nabízené služby v oblasti zajištění ochrany osobních údajů a souladu s nařízením GDPR představují individuální řešení na míru konkrétní organizaci. Každá firma má jiný “business”, nelze proto používat univerzální řešení.

Veřejné zakázky & GDPR - mapování/analýza

Úvodní mapování/analýza souladu s nařízením GDPR a související legislativou

Prvním a nezbytným krokem je provedení kvalitní hloubkové analýzy získávání, zpracování, ukládání, používání a likvidace osobních údajů. Na tento krok navazuje komunikace se všemi  zainteresovanými lidmi a  identifikace silných a slabých  stránek zpracování osobních  údajů. Na závěr vypracujeme plán implementace, tzn. návrh potřebných technických a organizačních opatření.

Veřejné zakázky & GDPR - podpora při implementaci

Zajištění podpory při implementaci opatření

Na základě úvodní analýzy a plánu implementace vám pomůžeme zpracovat potřebné podklady a dokumenty,  poskytneme podporu a kontrolu při zavádění identifikovaných opatření nebo proškolíme zaměstnance zpracovávající osobní údaje.

Veřejné zakázky & GDPR - GDPR akademie

GDPR akademie

Nabízíme vám vzdělávací služby v rozsahu a obsahu dle potřeb konkrétní organizace. Přesně na míru vaší organizace provedeme úvodní (obecné) školení pro management a řídící pracovníky, speciální školení pro specializované útvary (personální, IT, účetní) nebo pravidelné školení řádových zaměstnanců pracujících s osobními údaji.

Veřejné zakázky & GDPR - služka Pověřence pro ochranu osobních údajů

Služba Pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud jste správcem nebo zpracovatelem osobních údajů, který provádí rozsáhlé a systematické monitorování nebo zpracovává rozsáhlé citlivé údaje subjektů údajů (např. zdravotní informace), nabízíme vám službu certifikovaného Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) dle nařízení GDPR.