Energetická typologie

Anotace kurzu:

Znalost energetické typologie nám umožní žít ve větší rovnováze. Učí nás, jak naší energii efektivně chránit, jak ji konkrétně doplňovat u sebe i svých nejbližších. Typologie nám také odpoví na otázky všedních dní: „Proč se někdo chová, tak jak se chová?“ a „Jak se ubránit negativní energii všude okolo nás?“ Doporučujeme všem, kteří se chtějí naučit se svou energií účinně pracovat.

 

Termín kurzu:

5 hodin – jednodenní kurz

 

 

 

Cíl kurzu:

Cílem školení je porozumět energii a osobnosti ostatních lidí, se kterými se v životě setkáváte. Absolvování kurzu pomůže ve všech aspektech osobního a pracovního života, ať už při řešení složitých situací, nebo každodenních malých výzev. Kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a mezilidskou komunikaci vedený koučkou s mnoholetými zkušenostmi ze studií a praxe v USA s velmi pozitivním a na úspěch zaměřeným přístupem k životu a ke školení samotnému.

 

Obsah kurzu:

Vysvětlení energetické typologie, typy osobností na základě jejich energie.

Teorie 4 energií. Silné a slabé stránky jednotlivých energetických typů osobností.

Způsoby komunikace – jak komunikovat s jednotlivými typy lidí na základě jejich osobnostní energie.

Role v týmu, komunikace v týmu, sestavení efektivního týmu – s ohledem na osobnostní energie.

Jak si svou vlastní energii efektivně chránit, jak ji konkrétně doplňovat u svého energetického typu.

Jak se ubránit negativní energii okolo nás.

Jak se naučit se svou energii účinně pracovat a využít ji pro naplnění cílů.

 

Cena:

2 000 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

·      Studijní materiály

·      Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu) 

 

Registrace na kurz:

Pro registraci na školení nás, prosím, kontaktujte či se registrujte zde 

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace kurzu:

Lektorka: Martina W. Opava

Lektorka Martina W. Opava vystudovala sociologii, business a marketing na zahraničních vysokých školách. Od roku 2013 je koučkou ICF. Působí jako osobní a korporátní wellbeing kouč, soft skills trainer a motivační trainer. Je spoluzakladatelkou Nadačního fondu LA VIDA LOCA, spoluautorkou knihy ‘One’ – Your Wellness Guide To Body, Mind & Soul (Amazon Best-seller) a zakladatelkou Women´s Energy programu. V roce 2019 byla nominována na Ženu roku 2019 za charitativní činnost.


Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404