Energie v prodeji a „zdravé“ návyky

Anotace školení:

Kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a mezilidskou komunikaci vedený koučkou s mnoholetými zkušenostmi ze studií a praxe v USA s velmi pozitivním a na úspěch zaměřeným přístupem k životu a ke školení samotnému.

 

Termíny školení:

22. a 25. 6. 2021 (2 dny po 5 hodinách)

 

 

Cíl školení:

Výše uvedený webinář zahrnuje rozvoj a práci s vlastní osobností, co se týče smýšlení a prezentování, práci s energií a sebemotivací či porozumění energii a osobnosti ostatních lidí, se kterými se setkáváme, a to nejen při prodeji. Absolvování webináře proto může pomoci ve všech aspektech osobního i pracovního života, ať už při řešení složitých či každodenních situací, udržení si pracovní morálky, sebe-disciplíny a zdravého životního stylu.

 

Obsah školení:

·    Jak můžeme využít naši zdrojovou energii (tím, kým skutečně jsme) pro úspěšný prodej, oslovování potencionálních zákazníků a budování       dlouhodobých vztahů s nimi?

·         Co znamená empatie v prodeji, jak se zbavit strachu a negativního nahlížení na „prodej“ sám o sobě, jak „netlačit na pilu“ a přitom dotahovat?

·         Proč někteří lidé zvládají vše s přehledem, mají dostatek času a energie a dokáží skloubit pracovní život s osobním? 

·         Jak dodržování určitých návyků pomáhá k udržení si pracovní morálky, sebe-disciplíně a zdravému životnímu stylu.

 

 

Cena:

3 800 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam z webináře, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ       projektu)

 

Registrace na webináře:

Registrace na webinář probíhá zde, nebo nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

 

Organizace webinářů:

Lektorka: Martina W. Opava

·         Osobní a korporátní wellbeing kouč

·         Soft skills trainer, motivační speaker

·         Spoluautorka knihy ‘One’ – Your Wellness Guide To Body, Mind & Soul (Amazon Best-seller)

·         Zakladatelka Women’s Energy program

·         Nominována na Ženu roku 2019 za charitativní činnost

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404