Energie v prodeji a „zdravé“ návyky

Anotace školení:

Kurz zaměřený na rozvoj osobnosti a mezilidskou komunikaci vedený koučkou s mnoholetými zkušenostmi ze studií a praxe v USA s velmi pozitivním a na úspěch zaměřeným přístupem k životu a ke školení samotnému.

Termíny školení:

10 hodin, 2 školící dny

 

Cíl školení:

Výše uvedený webinář zahrnuje rozvoj a práci s vlastní osobností, co se týče smýšlení a prezentování, práci s energií a sebemotivací či porozumění energii a osobnosti ostatních lidí, se kterými se setkáváme, a to nejen při prodeji. Absolvování webináře proto může pomoci ve všech aspektech osobního i pracovního života, ať už při řešení složitých či každodenních situací, udržení si pracovní morálky, sebe-disciplíny a zdravého životního stylu.

 

Obsah školení:

 • Jak můžeme využít naši zdrojovou energii (tím, kým skutečně jsme) pro úspěšný prodej, oslovování potencionálních zákazníků a budování       dlouhodobých vztahů s nimi?
 • Co znamená empatie v prodeji, jak se zbavit strachu a negativního nahlížení na „prodej“ sám o sobě, jak „netlačit na pilu“ a přitom dotahovat?
 • Proč někteří lidé zvládají vše s přehledem, mají dostatek času a energie a dokáží skloubit pracovní život s osobním?
 • Jak dodržování určitých návyků pomáhá k udržení si pracovní morálky, sebe-disciplíně a zdravému životnímu stylu.

 

Cena:

3 800 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

 • Studijní materiály
 • Audiozáznam z webináře, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na webináře:

Prosím, kontaktuje nás na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

 

Organizace webinářů:

Lektorka: Martina W. Opava

 • Osobní a korporátní wellbeing kouč
 • Soft skills trainer, motivační speaker
 • Spoluautorka knihy ‘One’ – Your Wellness Guide To Body, Mind & Soul (Amazon Best-seller)
 • Zakladatelka Women’s Energy program
 • Nominována na Ženu roku 2019 za charitativní činnost

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404