GDPR pro firmy

Anotace školení:

Až 80 % bezpečnostních incidentů spojených s únikem dat (včetně osobních údajů) je způsobeno lidským faktorem. Bezpečnost dat by proto měla začínat a končit u lidí. Legislativa pro oblast ochrany osobních údajů doporučuje firmám, aby své zaměstnance pravidelně školili i v této oblasti. Osobní údaje byste měli mít v pořádku nejen kvůli úřadům a hrozbě vysokých pokut, ale také kvůli svým zákazníkům, dobrému jménu a pověsti profesionálů.

Dát do souladu firemní procesy s aktuálními požadavky nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) není až tak složité nebo finančně nákladné – klíčem je pochopit základní principy a postupně je zavést do praxe. Proto Vám nabízíme možnost proškolení zaměstnanců, kteří v rámci své pracovní pozice zpracovávají osobní údaje, prostřednictvím webináře.

 

Termín školení:

Bude upřesněno – 5hodinové školení

 

Cíl školení:

Cílem školení je seznámit účastníky s teoretickými požadavky nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a jejich praktickým dopadem na jednotlivé firemní činnosti, zejména v prostředí malých a středních podniků. Díky školení se účastník naučí zorientovat v prostředí všech práv a povinností pro oblast ochrany osobních údajů a budou mu představeny možnosti, jak je v praxi úspěšně implementovat.

Kurz je určen všem zaměstnancům, kteří při výkonu svých pracovních činností zpracovávají osobní údaje a chtějí se s problematikou ochrany osobních údajů seznámit, nebo obohatit již nabyté znalosti o doporučení z praxe a také o aktuální výklad vybraných ustanovení GDPR z pozice dozorových orgánů. 

 

Obsah školení:

·         Úvod do problematiky

·         Věcná a místní působnost GDPR

·         Základní principy a zásady nařízení GDPR, jak je v praxi nastavit a jak dokumentovat jejich plnění

·         Používání právních titulů na konkrétních příkladech

·         Kdo je kdo v ekosystému GDPR – subjekt osobních údajů, správce, zpracovatel, pověřenec pro ochranu osobních údajů

·         Práva subjektů osobních údajů

·         Povinnosti GDPR pro správce osobních údajů

·         Problematika udělování a odvolatelnosti souhlasu, informační povinnost

·         Úprava smluv ve vztahu k GDPR (zpracovatelské smlouvy, ustanovení o ochraně osobních údajů v pracovních smlouvách)

·         Promítnutí změn smluv, procesů a požadavků GDPR do všech souvisejících firemních oblastí (zejména HR, mzdová agenda a účetnictví, obchod a marketing, IT       procesy) 

·         Způsob řešení a ohlašování incidentů

·         Zpracování osobních dat v době „koronavirové“ (např. zpracování zdravotních dat na pracovištích, měření teploty na pracovišti a zásady bezpečnosti při „home       office“)

·         Dosavadní dozorová praxe Úřadu pro ochranu osobních údajů

·         Diskuze a odpovídání vybraných problémů z firemní praxe (pokud pošlete předem své dotazy/náměty, rádi je zahrneme do obsahu webináře)

 

Cena:

500 Kč bez DPH /osoba

 

V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam z webináře, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Organizace webináře:

Lektorky:

Mgr. Michaela Hrušovská (specialistka pro GDPR, certifikovaný DPO a auditor pro GDPR procesy) Mgr. Kateřina Pačovská (právní specialistka)

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404