LEAN bez balastu pro pokročilé

Anotace kurzu:

V kurzu se účastník, který již má povědomí o filozofii Kaizen a LEAN, naučí „řemeslo“ několika základních nástrojů „štíhlých“ aktivit. Jedná se o aktivity směřující ke zefektivnění výrobních i administrativních procesů ve výrobních i nevýrobních organizacích. Kurz je určen zejména osobám, které si chtějí detailněji rozšířit znalosti  procesu zavádění filozofie KAIZEN/LEAN a to jak ve výrobě, tak v ostatních administrativních procesech, či tento proces budou mít přímo na starosti. Jedná se o prohlubující kurz k základnímu kurzu Štíhlé firmy bez balastu, ve kterém bude prostor pro detailnější vysvětlení obsáhlejších metod „krok za krokem“.

 

Termín kurzu:

16hodin, třídenní kurz

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je načerpat takové penzum znalostí, které umožní účastníkům v praxi realizovat minimálně pilotní projekt, který bude směřovat ke štíhlé společnosti.

Obdržíte „cestovní mapu“ metody 5S. Ta je nástrojem k masivní změně uvažování všech pracovníků firmy, jejich schopnosti standardizace a rozvoje inovací a samozřejmě úspoře výrobního prostoru, zásob a zkrácení hledání.

Naučíte se předvídat a analyzovat rizika a hledat způsoby, jak jim pomocí metody FMEA předejít.

K mapování procesů a jejich standardizaci pomůže zkušenost práce s Flow charty.

Naučíte se měřit využití strojů pomocí metody OEE a zvyšovat jejich efektivitu mj. metodou SMED.

Seznámíte se s metodou Teorie omezení, která vám pomůže hledat a omezovat ta místa v procesu, která brání vyššímu výkonu.

 

 

Obsah kurzu:

  • 5S podrobný návod krok za krokem
  • FMEA podrobný návod s příkladem
  • Flow charts
  • OEE – celková efektivnost zařízení
  • SMED – Single Minute Exchange of Die – výměna nástroje v řádu minut
  • TOC – Teorie omezení

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

  • Studijní materiály
  • Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na kurz:

Prosím, kontaktujte nás na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

 

Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další).

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404