Mistrovský Kaizen bez balastu

Anotace kurzu:

Kurz je určen jak těm, kteří přichází do prostředí, v kterém se LEAN již uplatňuje (tj. nováček se naučí mluvit stejnou „řečí“), tak těm, kteří mají profesní zkušenosti ve svém oboru, chtějí principy LEANu teprve zavést a potřebují si utříbit základy. V kurzu se účastník dozví, jak ušetřit vlastní firmě nemalé prostředky tím, že nedělá procesní kroky, které zákazník nezaplatí. S minimem nezbytné teorie (bez balastu) se naučí používat klíčové nástroje LEAN a Kaizen. Zároveň dostane návod, jak prakticky postupovat při zavádění filozofie a nástrojů štíhlé firmy. Účastník pozná klíčové postavení své funkce pro úspěšné zavedení Kaizenu a změně firmy v kaizenovském duchu.

Termín kurzu:

16 hodin, třídenní kurz

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je, aby účastník rozuměl základní filozofii LEAN a Kaizen a rozdílům mezi nimi. Na kurzu se prakticky naučí několik klíčových nástrojů, které lze využít v každé situaci. Pochopí význam své pozice liniového manažera, jakožto svorník celopodnikového snažení v oblasti změny firmy. Bude veden k tomu, aby dokázal v konkrétní situaci použít nejvhodnější nástroj „štíhlé firmy“.

Obsah kurzu:

  • Co je to štíhlá firma a proč je dobré se tím zabývat
  • Filozofie Kaizen a LEAN, co mají společného a čím se liší a proč slepě nekopírovat Toyotu
  • Vhled do základních nástrojů použitelných ve většině organizací (Value stream mapping, FMEA, 5S, Paretovo pravidlo, základní praktická statistika)
  • Případové studie situací, kdy se nepodaří principy LEAN zavést do praxe
  • Tipy a triky, jak předejít nezdaru při implementaci LEANu.

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH/osoba/kurz

V ceně zahrnuto:

  • Studijní materiály
  • Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na kurz:

Kontaktujte nás, prosím, na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

Organizace školení:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další)

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404