Obchodní komunikace bez balastu

Anotace kurzu:

Chcete rozumět základům komunikační psychologie či znát principy asertivity? Pak je tento kurz určený právě Vám. V kurzu se účastník dozví, jak efektivně předat a prodat svou myšlenku či produkt (nejen) obchodnímu partnerovi. Dokáže „přečíst“ partnera či posluchače a zvolit správný komunikační kanál v běžné praxi.

 

Termín kurzu:

 16 hodin, třídenní kurz

 

Cíl kurzu:

Obrovské množství tvůrčí práce je zmařeno díky špatné komunikaci směrem k posluchačům a ve špatné prezentaci zákazníkům/obchodním partnerům.

Cílem kurzu je, aby účastník rozuměl základům komunikační psychologie. Tj. správně „přečetl“ svého partnera, zvolil správnou komunikační taktiku a zvolil správný nástroj (osobní rozhovor, telefon, e-mail, telekonference, přednáška, ….). V kurzu se účastník naučí rozpoznat a čelit kritice a bude seznámen s principy asertivního chování.

Kurz je určen všem, kteří komunikují s okolím a záleží jim na tom, aby byli vnímáni jako zdatní komunikátoři. Tj. tací, kteří zaujmou posluchače a jsou schopni předat svůj názor, myšlenku či prezentovat výstup své práce.

 

Obsah kurzu:

  • Základ psychologie komunikace. Jak poznat svého posluchače / obchodního partnera?
  • Základní typologie obchodníka a jak jednat s jejich zástupci.
  • Verbální a nonverbální komunikace včetně katalogu gest.
  • Manipulace a obrana proti ní.
  • Asertivita.
  • Budování vztahu.
  • Umění efektivní komunikace. Jak napsat „sexy“ dopis, e-mail, jak vytvořit powerpointovou prezentaci, jak uspořádat poradu, prezentaci, telekonferenci či telefonní hovor.

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto:

  • Studijní materiály
  • Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na kurz:

Kontaktujte nás, prosím, na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu. 

 

Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další).

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404