Středně pokročilý Excel

Anotace kurzu:

Třídenní kurz pro toho, kdo s Excelem trochu pracuje, ale potřebuje jít dál. Tři dny reálných příkladů, praktických ukázek a chytrých fíglů. Středně pokročilý kurz zahrnuje oblasti, které jsou denním chlebem pro administrativní personál, který v Excelu zpracovává data pro monitoring a reporting, stejně jako pro datové analytiky, kteří s daty pracují více do hloubky. Obsahuje znalosti, které se dnes berou jako klíčové pro práci s MS Excel a výrazně zvyšují hodnotu lidského kapitálu pracovníků.

 

Termín kurzu:

27. – 29. 4. 2022 (5 + 5 + 5 hodin, celkem 15 hodin – třídenní kurz)


Cíl kurzu:

Třídenní kurz cílí na navázání na znalosti základních funkcí MS Excel. Zahrnuje práci s buňkami a listy, tvorbu vzorců a další funkce organizace dat (grafy, kontingenční tabulky, podmíněné formátování).


Obsah kurzu:

·         práce s buňkami a jejich formátování

·         zabezpečení souboru proti neoprávněnému přístupu

·         využívání různých formátů čísel

·         nastavení vlastního formátu v buňce (vlastní jednotka)

·         podmíněné formátování a práce s ním

·         vytváření automatických řad (řady dnů, měsíců, čísel, abecedy apod.)

·         vytváření a používání jednoduchých i složitějších vzorců, automatické přepočítávání

·         získávání hodnot z jiných listů či souborů

·         využití funkcí když, suma (sum), průměr a další

·         práce s absolutní adresou

·         jak kopírovat vzorce tam, kam je třeba v jedné vteřině

·         využití klávesových zkratek

·         jak pracovat efektivně s rozsáhlými tabulkami

·         filtrování v tabulkách, a to včetně rozšířeného filtru

·         jak nastavit kontrolu nových hodnot v tabulce dle kritérií a následné varování při chybě

·         jak získávat souhrnné údaje z tabulky jednodušeji pomocí nástroje Souhrn

·         práce s kontingenčními tabulkami

·         jak si snadno vytvořit grafy

·         další tipy a triky

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba / kurz

 

V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na kurz:

Pro registraci na kurz nás, prosím, kontaktujte či se registrujte zde 

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace kurzu:

Lektor: Bc. Petr Kohoutek

Bc. Petr Kohoutek je certifikovaný lektor s mnohaletou praxí. Od roku 2007 se zabývá vzděláváním dospělých v oblasti kancelářských aplikací. Specializuje se zejména na Excel a Access, školí však i PowerPoint, Outlook, Word a Visio. Vlastní certifikace MOS 2007 – 2016, MPS a ECDL. Mezi jeho spokojené klienty patří GlaxoSmithKline, Zapa Beton, Bohemia Sekt, T-Mobile, Český statistický úřad a desítky dalších firem z nejrůznějších oborů. Kromě živých kurzů se věnuje tvorbě e-learningu a programování ve VBA. 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404