Týmová spolupráce

Anotace školení:

Kurz je zaměřen na běžné řadové pracovníky a nižší management. Kurz se věnuje vysvětlení základních důvodů a nutnosti spolupráce a jejich výhod v pracovních týmech i na základních úrovních organizační struktury společnosti. V rámci kurzu bude důraz kladen rovněž na přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí a přijetí nejistoty neustále se měnících pracovních podmínek. Součástí kurzu bude rovněž nácvik modelových situací.

 

Termín školení:

23. a 24. 2. a 9. 3. 2022 (6 + 6 + 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz)


Cíl školení:

Cílem školení je uvědomit si význam týmové spolupráce v týmu i mezi týmy a seznámit se s principy fungování a vedení týmů s cílem dosažení synergického efektu týmu. Zároveň se naučíte, jak eliminovat negativní jevy, které se při týmové spolupráci objevují, seznámíte se s fázemi vývoje týmu a naučíte se, jak s týmem pracovat a optimalizovat tak potenciál, kterým může jednotlivec týmu přispívat.


Obsah školení:

·         Zvyšování výkonnosti a efektivity týmu

·         Technika jednání

·         Vzájemná komunikace mezi jednotlivými členy týmu

·         Zvládání konfliktů

·         Způsob prezentace vlastních názorů

·         Odolnost vůči nejistotě

·         Sestavování a vedení týmů

·         Vnitřní a vnější motivace

·         Motivační proces

·         Teorie – Maslow, Herzberg

·         Teorie očekávání

·         Teorie spravedlnosti

·         Hodnocení výkonu


Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz


V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)


Registrace na školení:

Registrace na školení probíhá zde, nebo nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace školení:

Lektorka: MUDr. Alice Žertová, MBA

Zakladatelka mezinárodní obchodní skupiny OCS Trading s.r.o., finalistka podnikatele roku 2018, předsedkyně Unie úklidu ČR a majitelka Institutu úklidu a čištění. Úspěšná podnikatelka je expertkou manažerských dovedností zaměřující se především na efektivní řízení změn, project management a strategii. Jako lektorka vyučuje v TCBS řízení lidských zdrojů a marketing. Pravidelně je zvána do televizních pořadů a poskytuje rozhovory jak pro psaná, tak rozhlasová media. Aktivně se podílí na pomoci Hygienicko-epidemiologické společnosti ČR jako externí krizová manažerka.

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404