Umění nákupního vyjednávání bez balastu

Anotace kurzu:

V kurzu se účastník dozví, že úspěch vyjednávání nespočívá v několika špinavých tricích, které dovedou dodavatele do situace, kdy dodá cokoliv téměř zadarmo a hned. Naučí se, že je to umění využít kvalitní přípravu jak datových podkladů, tak schopnosti dobrého vyjednavače být psychologem, taktikem, stratégem a respektovaným partnerem při uzavírání úspěšného obchodu.

 

Termín kurzu:

Bude upřesněno – 16hodin, třídenní školení

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je, aby vyjednavač (nákupčí) dokázal připravit jednání na základě znalostí firemních cílů, poznání pozice dodavatelské firmy a situace na trhu. Kurz dá nahlédnout do základů psychologie nákupu a navede účastníka k tomu, aby dokázal „přečíst“ partnera a zvolil nejvhodnější strategii a taktiku vedoucí k dosažení cílů nákupčího.

Kurz je určen zejména osobám, kteří realizují nákupní vyjednávání. Juniorním nákupčím dá praktický návod, jak se na jednání připravit, jaké informace si předem připravit a jak si počínat při vyjednávání face to face. Zkušenějším nákupčím umožní podívat se na vlastní vyjednávání z pohledu aplikované psychologie.  Kurz je doplněn praktickými zkušenostmi a radami.

Kurz může být přínosem i pro ostatní spolupracovníky, kteří se účastní jednání s dodavateli (kvalitáři, technici, produktoví manažeři), protože umožní nahlédnout do „kuchyně obchodního vyjednávání“ a takto připravený kolega nezpůsobí disharmonii při týmovém jednání.

 

Obsah kurzu:

·         Jaké znalosti má mít ideální strategický nákupčí / vyjednavač?

·         Jak stanovit cíle vyjednávání vzhledem k firemní strategii a KPI?

·         Datová příprava – která data o firmě dodavatele a vyjednávající protistraně je dobré si opatřit? Kde je hledat? Jak mi pomůže nákupní marketing?

·         Checklist vyjednávání.

·         Jednotlivé fáze fyzického vyjednávání.

·         Taktiky a strategie.

·         Jak přečíst vyjednavače – nesoulad verbální a nonverbální komunikace.

·         Typologie vyjednávající protistrany a návod, jaké taktiky a strategie použít.

·         Praktické návody, jak přečíst vyjednavače dříve, než otevře ústa (organizace schůzky, organizace místa a času jednání, využití small talku, zrcadlení a vedení   partnera).

·         Nahlédnutí do oblasti kupních smluv. Kdy je dobré uzavírat smlouvu, jak dlouho to trvá, co by ve smlouvě mělo a nemělo být. Typická strategie při uzavírání   smluv.

·         Tipy, triky a případové studie během celého kurzu.


Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba

 

V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály.

·         Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu).


Registrace na kurz:

Pro registraci na školení nás, prosím, kontaktujte či se registrujte zde 

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu. 


Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další).

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404