Úvod do systému jakosti bez balastu

Anotace kurzu:

V kurzu se účastník dozví na příkladu sice často používaných, ale obvykle uživateli ne příliš poznaných konceptech řízení kvality, jako je například norma ISO 9000, klíčové faktory pro řízení jakosti procesů a celé firmy.

 

Termín kurzu:

6 + 6 + 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz


Cíl kurzu:

Cílem kurzu je, aby účastník poznal výhody modelu řízení kvality, který je standardizován a užíván celosvětově ve velmi širokém měřítku – tj. ISO 9000. Účastník bude mít možnost poznat „konstrukci“ normy, která se díky nepochopení stává často nenáviděnou potěmkinádou a její hlavní přínos zůstává ne plně využit.

Na příkladech dalších standardních postupů především (ale nejenom) automotive světa (PPAP/APQP) může i „neautomotive“ účastník získat porozumění a inspiraci k tomu, kterým směrem vést budování systému řízení kvality ve vlastní organizaci.

Součástí kurzu je i náhled na organizaci auditů (interních/dodavatelských) s využitím pohledu a filozofie výše uvedených systémů.

Kurz využijí všichni, kteří se podílí na dosahování cílů kvality své organizace, ať už na úrovní výrobní nebo administrativní. Nabízí vhled do filozofie modelu ISO 9000 a dalších konceptů. Účastníci předchozích „LEANařsky“ orientovaných přednášek budou mít možnost lépe vnímat, v kterých procesech firmy, které popisuje jejich vlastní ISO systém, lze vytěžit maximum „LEAN“ potenciálu ve všeobecně užívaném standardu.


Obsah kurzu:

·       ISO 9000 – krok po kroku

·      PPAP – product part approval process

·        APQP – Advanced product quality planning

·        IMDS – International Material Data System

·        Zákaznický audit


Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz


V ceně zahrnuto:

·        Studijní materiály

·        Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)


Registrace na kurz:

Pro registraci na kurz nás, prosím, kontaktujte či se registrujte zde 

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další).


Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404