Úvod do systému jakosti bez balastu

Anotace kurzu:

V kurzu se účastník dozví klíčové faktory pro řízení procesů a celé firmy, a to na příkladu sice často používaných, ale obvykle uživateli ne příliš poznaných konceptech řízení kvality, jako je například norma ISO 9000.

 

Termín kurzu:

16 hodin, třídenní kurz

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je, aby účastník poznal výhody modelu řízení kvality ISO 9000, který je standardizován a užíván celosvětově ve velmi širokém měřítku. Účastník se seznámí s „konstrukcí“ normy, která se díky nepochopení stává často nenáviděnou potěmkinádou a její hlavní přínos není plně využit.

Na příkladech standardních postupů především, ale nejenom, automotive světa (PPAP/APQP) může i „neautomotive“ účastník získat porozumění a inspiraci k tomu, kterým směrem vést budování systému řízení kvality ve vlastní organizaci.

Součástí kurzu je i náhled na organizaci auditů (interních/dodavatelských) s využitím pohledu a filozofie výše uvedených systémů.

Kurz využijí všichni, kteří se podílí na dosahování cílů kvality své organizace, ať už na úrovni výrobní nebo administrativní. Nabízí vhled do filozofie modelu ISO 9000 a dalších konceptů. Účastníci předchozích „LEANařsky“ orientovaných přednášek budou mít možnost lépe vnímat, v kterých procesech firmy, které popisuje jejich vlastní ISO systém, lze vytěžit maximum „LEAN“ potenciálu ve všeobecně užívaném standardu.

 

Obsah kurzu:

  • ISO 9000 – krok po kroku
  • PPAP – product part approval process
  •  APQP – Advanced product quality planning
  • IMDS – International Material Data System
  • Zákaznický audit

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz

 

V ceně zahrnuto“

  • Studijní materiály
  • Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)

 

Registrace na kurz:

Kontaktujte nás, prosím, na níže uvedeném e-mailu.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.

 

Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další).

 

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404