Vedení a motivace týmu dle filozofie Kaizen/Lean pro základní management

Anotace kurzu:

Kurz je určen všem na nižších manažerských pozicích (mistři, vedoucí atp.), ať už jimi jsou, či se jimi mají stát. V kurzu se účastník dozví, jak efektivně řídit svůj team v rámci filozofie Kaizen. Dostane praktický návod, jak využít konkrétní nástroje Kaizenu a LEANu k motivaci a řízení lidí (Vizualizace, 5S, OEE). Naučí se využívat moci nadřízeného a vyhnout se kolizi rolí.


Termín kurzu:

6 + 6+ 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz


Cíl kurzu:

Cílem školení je, aby se z účastníka stal úspěšný liniový manažer, který dokáže team nejen vybudovat, ale i řídit (tj. vyhne se kolizím v teamu). K tomu mu poslouží základní typologie pracovníků a i typologie rolí v teamu. Účastník pozná, jak využít standardní metody Leanu/Kaizenu, aby se z direktivního manažera stal spíše kouč a motivátor kaizenovského typu.

Se znalostí filozofie Kaizen si ukážeme praktické přístupy k tomu, aby se způsob řízení a obecně kultura firmy změnila ve smyslu změny chápání celé firmy.


Obsah kurzu:

·         Typologie pracovníků

·         Team. Tvorba teamu. Zrání teamu. Kolize v teamech. Teamové role.

·         Komunikace.

·         Time management.

·         Moci vedoucího.

·         Metody Kaizen a LEAN v denní praxi – praktické využití metod k dennímu řízení pracovníků (5S, vizualizace, Gemba Walk, shop floor management, SMED, TQM,  bezpečnost práce, kroužky kvality , OEE, ohodnocování zlepšovacích návrhů, učící se firma).


Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz


V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)


Registrace na kurz:

Registrace na školení probíhá zde, nebo nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace kurzu:

Lektor: Ing. Libor Smital, Comsell.CZ s.r.o.

Ing. Libor Smital je majitelem společnosti Comsell.CZ a odborníkem v oblasti procesního poradenství, digitalizace procesů, ISC, projektového řízení či ESD poradenství. Působí zároveň i jako mediátor a kouč. Má za sebou působení ve společnostech Honeywell, LG Philips Displays a Mora. Mezi spokojené zákazníky jeho společnost počítá mnoho známých podnikových klientů z řad výrobních a automotive podniků či infrastruktury (Česká Zbrojovka, Siemens, Podravka, Tatra, Zetor, Zlín Precision a další)

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404