Vyjednávání a argumentace

Anotace školení:

Kurz je zaměřen na běžné řadové pracovníky a nižší management. V rámci kurzu budou trénovány techniky vyjednávání a argumentace mezi jednotlivými členy týmu a ve vztahu podřízený – nadřízený. Poskytování správné zpětné vazby a její reakce na ni. Argumentace ve vztahu k případným výhradám či výtkám. Dosažení větší efektivity a výkonnosti prostřednictvím efektivnější komunikace a argumentace uvnitř týmu. Řešení modelových situací.


Termín školení:

10., 16. a 17. 3. 2022 (6 + 6 + 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz)


Cíl školení:

Cílem školení je efektivně argumentovat a přesvědčit, umět zvolit vhodný komunikační postoj a přitom zůstat diplomatem. Naučíte se řídit vyjednávací rozhovor, reagovat a zvládat obtížné situace během vyjednávání.


Obsah školení:

·         Stanovování cílů

·         Techniky vyjednávání

·         Příprava

·         Úvod rozhovoru

·         Zjišťování potřeb

·         Nabídka

·         Zvládání námitek

·         Dohoda

·         Vyhodnocení rozhovoru


Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz


V ceně zahrnuto:

·         Studijní materiály

·         Audiozáznam ze školení, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ projektu)Registrace na školení:

Registrace na školení probíhá zde, nebo nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace školení:

Lektorka: MUDr. Alice Žertová, MBA

Zakladatelka mezinárodní obchodní skupiny OCS Trading s.r.o., finalistka podnikatele roku 2018, předsedkyně Unie úklidu ČR a majitelka Institutu úklidu a čištění. Úspěšná podnikatelka je expertkou manažerských dovedností zaměřující se především na efektivní řízení změn, project management a strategii. Jako lektorka vyučuje v TCBS řízení lidských zdrojů a marketing. Pravidelně je zvána do televizních pořadů a poskytuje rozhovory jak pro psaná, tak rozhlasová media. Aktivně se podílí na pomoci Hygienicko-epidemiologické společnosti ČR jako externí krizová manažerka.

Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404