Životní cyklus zaměstnance

Anotace kurzu:

Krok za krokem se stanete profesionálem ve všestranné práci HR. Osvojíte si znalosti personalisty potřebné pro práci se zaměstnanci firmy a jejím vedením. Stanete se pro ředitele partnerem a pro kolegy nezbytnou součástí týmu.


Termín kurzu:

červen 2022 (6 + 6 + 4 hodiny, celkem 16 hodin – třídenní kurz)


Cíl kurzu:

Cílem kurzu je, aby se účastník naučil samostatně řídit personální agendu od náboru nových zaměstnanců, až po ukončení pracovního poměru. U každého personálního procesu, který je součástí “Životního cyklu zaměstnance” probereme teorii, praktické ukázky a příklady + důležité části ze Zákoníku práce.

Kurz “Životní cyklus zaměstnance” je určen nejenom Specialistům náboru, Recruiterům, Personalistům a všem pracovníkům Lidských zdrojů, ale také těm, kteří hledají uplatnění v zajímavém a rychle se rozvíjejícím oboru, baví je práce s lidmi a rádi na sobě pracují.


Obsah kurzu:

·        Personální strategie

·        Identifikace personálních potřeb firmy

·        Nábor (definice kandidáta, inzerce, selekce CV, pohovor + HR marketing)

·        Onboarding v praxi (zásady správného Onboardingu + pravidlo 4C)

·        Adaptace – co je důležité pro dobrou adaptaci + co hodnotit a jak

·        Řízení výkonu – hodnocení zaměstnanců

·        Rozvoj a vzdělávání (metody rozvoje na pracovišti i mimo něj + talent management) 

·        Odměňování zaměstnanců (mzda základní + motivační složka a její správná výše)

·        Odchod zaměstnance (rozhovor před odchodem + hromadné propouštění)

·        Zákoník práce (paragrafy, bez kterých se HR neobejde)

        

 

 

Cena:

3 000 Kč bez DPH /osoba/kurz 

 

V ceně zahrnuto:

·    Studijní materiály 

·   Audiozáznam z kurzu, dokumentace k obsahu vzdělávacího kurzu, prezenční listina a osvědčení o absolvování kurzu (v souladu s požadavky OPZ  projektu)

 

 

Registrace na kurz:

Registrujte se zde či nás kontaktujte.

Po registraci Vám zašleme další informace o organizaci kurzu.


Organizace kurzu:

Lektorka: Mgr. Gabriela Rejman, Rejman CONSULTING s.r.o.

Mgr. Gabriela Rejman – zakladatelka a spolumajitelka poradenské firmy, která se specializuje na poradenství v oblasti HR, tvorbu Assessment a Development center, pracovní diagnostiku a tvorbu personálních procesů. Od roku 2014 se věnuje poradenské a lektorské činnosti jako své hlavní činnosti. V současné době působí jako lektorka, trenérka a poradce zejména v oblasti personální strategie, personálních procesů a recruitingu.

Vyvinula a metodicky zpracovala řadu projektů a kurzů – Specialista hodnocení a odměňování zaměstnanců, Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, HR Business Partner, Vnitřní motivace, Personální management. Většina kurzů je akreditovaná MŠMT, MVČR, MPSV.


Organizaci kurzu zajišťuje Ing. Helena Kordová, helena.kordova@econetof.cz, +420 734 654 404