On-line školení

Veřejné zakázky & GDPR - mapování/analýza

Rozšiřujeme naše služby a nově nabízíme online vzdělávání. Naše webináře jsou školeny vysoce zkušenými a kvalitními lektory a jsou určeny zejména podnikatelským subjektům čerpajícím finanční podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ 097).  Webináře jsou zcela v souladu s pravidly programu OPZ 097, a tudíž je možné uplatnit způsobilé výdaje za každého zapojeného zaměstnance dle […]