Novinky

On-line školení

Rozšiřujeme naše služby a nově nabízíme online vzdělávání.

Naše webináře jsou školeny vysoce zkušenými a kvalitními lektory a jsou určeny zejména podnikatelským subjektům čerpajícím finanční podporu v rámci Operačního programu zaměstnanost (OPZ 097). 

Webináře jsou zcela v souladu s pravidly programu OPZ 097, a tudíž je možné uplatnit způsobilé výdaje za každého zapojeného zaměstnance dle pravidel programu.