Uplatnitelné náklady programu Inovační vouchery a daňového odpočtu na realizaci výzkumu a vývoje

Inovační vouchery mají za cíl podpořit rozvoj komunikace a sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou. Podporovanými aktivitami jsou nákupy poradenských, expertních a podpůrných služeb s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit malých a středních podniků. Inovační voucher však často bývá pouze částí celkového projektu realizovaného na straně žadatele. Kromě Inovačních voucherů je […]