Novinky

Aktuální novinky k ekonomické pomoci v souvislosti s koronavirem

Zde najdete nejaktuálnější informace o připravované pomoci a výzvách

Aktuality 15. 4. 2020 

Horní komora Parlamentu ČR podpořila změny v novele zákona o zaměstnanosti a návrh zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020. Firmy, které žádají o příspěvky na náhradu mezd svých zaměstnanců na překážkách v práci v rámci programu Antivirus nemusí po dobu platnosti mimořádných opatření dokládat bezdlužnost, pokud jde o placení daní a povinných pojistných odvodů. Podrobnosti na: https://www.mpsv.cz/archiv-aktualit-ke-koronaviru  

Vláda rozhodla o obnovení činnosti Národní ekonomické rady vlády (NERV). Hlavními úkoly NERV mají být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo příprava doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021. Podrobnosti na:https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/narodni-ekonomicka-rada-vlady-obnovila-cinnost–253960/

Vláda projednala harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností. Harmonogram postupného uvolňování má pět etap. Od pondělí 20. dubna budou moci opět začít fungovat řemeslníci, autobazary a autosalony, farmářské trhy či tréninky profesionálních sportovců na venkovních sportovištích za přesně definovaných podmínek. Úplný vládní scénář najdete zde: https://www.mpo.cz/assets/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/2020/4/A4-data-vlny-fin6_7.jpg

Senát potvrdil sněmovní verzi zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními k výskytu koronaviru SARS CoV-2. OSVČ poškozené koronavirovou pandemií tak budou moci žádat o 25tisícový příspěvek kompenzující problémy v období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Podrobnosti na: https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-pro-osvc-ve-vysi-25-ti-38072

Aktuality 7. 4. 2020 

Více než půl miliardy korun uvolní Praha na krytí úvěrů pro podnikatele. Peníze půjdou z evropských fondů a dalších 400 milionů korun ze státních zdrojů přislíbil vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Pražští podnikatelé by tak mohli dosáhnout na půjčky v hodnotě téměř 2 miliard korun. Výzvu by chtělo město vyhlásit do 15. dubna. Peníze budou použity obdobným způsobem jako v programu Covid II. Podrobnosti na: http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magi strat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_pomuze_malym_a_strednim.html

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček oznámil, že v druhé polovině dubna by měla ČMZRB spustit program Covid III. V něm by mohli o záruku a bezúročnou půjčku žádat podniky do 500 zaměstnanců. Alokace by měla být 20 miliard korun. Pravděpodobně bude mít podobu portfoliových záruk poskytnutých ČMZRB za provozní úvěry komerčních bank se subvencí úrokové sazby ve výši 10% z hodnoty úvěru, max. pak 1 mil. Kč. Tyto provozní úvěry budou poskytovány až do výše 15 mil. Kč. Délka ručení ČMZRB by měla být až 3 roky. Podrobnosti na: https://www.enovation.cz/eu-dotace/operacni-program/programy-mpo/covid-iii/

Aktuality 6. 4. 2020

Dnes tj. 6.4.2020 se rozběhne program Antivirus. Žádosti o náhrady mezd lze podávat prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz. Informace, jak řádně požádat o příspěvek na náhradu mezd můžete nalézt na stránce:https://www.komo ra.cz/f iles/uploads/2020/04/Manual_Program_Antivirus.pdf

Firmy, které musely kvůli opatřením v kontextu s pandemií koronaviru uzavřít provoz, budou moci využít možnost odkladu nájemného. Ochranná lhůta poplyne od 12. března, kdy byl vyhlášen nouzový stav a potrvá do 30. června 2020. Návrh zákona schválila vláda, nyní půjde ve stavu legislativní nouze do Poslanecké sněmovny. Podrobnosti na:https://www.parlamentnili sty.cz/politik a/politici-volicum/Ministr-Havlicek-Vlada-schvalila-odklad-najemneho-pro-podnikatele-619182

MPO podpoří inovativní firmy, které bojují s pandemií koronaviru Firmy, které zavádějí do praxe inovace, aby bojovaly s koronavirem, podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu. Resort vyhlásil druhou veřejnou soutěž v programu The Country for the Future (CFF) v podprogramu 3 „Inovace do praxe“. Projektové záměry mohou firmy posílat do 15. května 2020. Podrobnosti na: https://www. mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-inovativni-firmy–ktere-bojuji-s-pandemii-koronaviru—253816/

Aktuality 2. 4. 2020

Bylo spuštěno první kolo záručního programu COVID II. Naplněno a uzavřeno bylo za cca 3 hodiny od spuštění příjmu žádostí. O záruku za provozní úvěr požádalo více než 700 živnostníků a malých a středních podniků. Hodnota předložených úvěrů přesahuje 1,5 miliard korun. Všechny žádosti budou vyhodnoceny v následujících 10 pracovních dnech. Druhé kolo programu COVID II bude spuštěno 20. dubna 2020.

 

Aktuality 1. 4. 2020

Dlužníci z řad fyzických osob i firem budou moci požádat z důvodu pandemie o moratorium na splátky bankovních úvěrů (jistiny i úroků) na 3 až 6 měsíců s tím, že lhůta pro splacení úvěru se prodlouží o dobu přerušení splácení; přitom výše příslušného úvěru sjednaného a čerpaného před 26. 3. 2020 není omezena. Splátky budou odloženy poté, co dlužník oznámí tento záměr svému věřiteli, a prohlásí, že k tomuto kroku přistupuje z důvodů negativního ekonomického dopadu pandemie koronaviru. Tyto důvody však nebude muset nijak prokazovat. Návrh čeká na schválení Parlamentem. Podrobnosti na:https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-moratorium-na-splatky-uv-38077

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Exportní garanční a pojišťovací společností připravilo program na poskytnutí systému záruk za splácení úvěrů vývozců a výrobců. Cílem je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Podíl exportu zboží a služeb na celkových tržbách z výrobků a služeb a tržbách za prodej zboží musí u vývozce dosahovat min. jedné pětiny za rok 2019. Garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry. Maximální hranice úvěru činí 25 % z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná již na 5 mil. Kč. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80%, minimální podíl banky tedy bude 20%. Podrobnosti na: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/mf-podpori-ceske-podniky-prostrednictvim-38080     

Aktuality 31. 3. 2020

Vláda schválila návrh zákona, který má prostřednictvím jednorázového kompenzačního bonusu zmírnit dopady událostí souvisejících s koronavirem na OSVČ, jejichž činnost byla v důsledku těchto událostí utlumena. Kompenzační bonus bude poskytován ve výši 25 tisíc Kč za období od 12. 3. do 30. 4. 2020. Podrobnosti na: https://www.komora.cz/news/pro-osvc-navrh-kompenzacniho-bonusu-kvuli-koronaviru/

Vláda schválila program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

Bezprostředně dojde k aktivaci následujících opatření:

Režim A – Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B – Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

Podrobnosti na. https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus

Aktuality 30. 3. 2020

Dnes byl ČMZRB vyhlášen záruční program COVID II. Přijímat žádosti do záručního programu COVID II se budeou od 2. dubna 2020. Žádosti a její přílohy budou přijímány pouze na oficiálních formulářích ČMZRB. Pro více informací zde: http://www.econetof.cz/novinky/strucny-prehled-podpory-pro-po-31 Pokud budete potřebovat pomoci s přípravou žádosti, neváhejte nás kontaktovat.

Aktuality 27. 3. 2020

Do programu COVID I došlo více než 3 200 žádostí. S doplněním došlých žádostí pomáhají pracovníci CzechInvestu. Tak, aby banka a specialisté MPO mohli plné žádosti co nejdříve posoudit. To vše ve zrychleném režimu s cílem poskytnout úvěry do 14 dnů.  Podrobnosti na: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/cmzrb-i-czechinvest-pracuji-na-tom–aby-firmy-dostaly-pomoc-co-nejdrive–253695/

Veřejná soutěž z Programu The Country for The Future – Podprogram 3 – Inovace do praxe

 • Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění Covid 19
 • Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby
 • Příjemci pouze MSP
 • 50% dotace na náklady spojené přímo se zavedením Inovace dle GBER a navíc do výše 25% rozpočtu je možné využít de minimis na náklady související s projektem, nicméně nespadající pod GBER (příprava žádosti, drobné investice, marketing atd.)

Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Vláda rozhodla o zvýšení finančních prostředků na rok 2020 pro Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond. Posílení rozpočtu o jednu miliardu korun z vládní rozpočtové rezervy umožní fondu mimo jiné akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů, uvolnit čí snížit zástavy peněžních vkladů či souhlasit s odkladem splátek jistiny úvěrů poskytnutých PGRLF, přičemž fond bude saturovat případné vzniklé náklady.
 Podrobnosti na: http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_na-zvyseni-sobestacnosti-dostanou.html

Od 1. dubna bude možné prostřednictvím živnostenských úřadů žádat o „ošetřovné“ pro osoby samostatně výdělečně činné. Dotace ve výši 424 korun za den bude při splnění stanovených podmínek vyplácena z programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 s názvem Ošetřovné pro OSVČ. Vyplácet ji bude MPO. Týkat se bude těch OSVČ, které které musí v souvislosti karanténou zůstat doma s dítětem nebo hendikepovaným člověkem a nemohou podnikat. Podrobnosti na: https://www.mpo.cz/cz/rozce stnik/pro-media/tiskove-zpravy/o-_osetrovne_-pro-osvc-bude-mozne-zadat-od-1–dubna–a-to-pres-zivnostenske-urady–253699/.

Aktuality 26. 3. 2020

 •  Vláda bude vyplácet osobám samostatně výdělečně činným postiženým nařízeními vlády 15 000 korun měsíčně po dobu trvání opatření. Přesné technické parametry návrhu budou představeny po jednání vlády 30. března 2020. Podrobnosti na: https://www.mfcr.cz/cs/a ktualne/v-mediich/2020/vyjadreni-ministryne-financi-aleny-schil-37998
 • OSVČ od března do srpna nebudou muset platit předepsané zálohy a v ročním vyúčtování se jim tak sníží celkové pojistné o částku odpovídající minimálním zálohám na důchodové pojištění za půl roku. Tato částka se živnostníkům zcela promine.Podrobnosti na: https://www.mpsv.cz/web/cz/osvc-info
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka pozastavila příjem žádosti o bezúročný úvěr COVID I. Žádosti jsou nyní posuzovány a do 14 dnů by měly být poskytnuty první úvěry. Současně s MPO připravují pokračování podpory malých a středních podnikatelů a živnostníků ve formě záruk za komerční úvěry od 10 tisíc Kč s finančním příspěvkem na úhradu úroků. Podrobnosti na: https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/
 •  Ministerstvo financí by mělo využít prostor daný evropskými směrnicemi a urychleně připravit novelu zákona o DPH, která by prozatím dočasně zavedla alespoň pro některá plnění tzv. hotovostní princip odvádění daně. V souvislosti s mimořádnými problémy v cash flow odběratelů se řada zejména malých firem dostává do problémů, když má zaplatit daň z poskytnutého zboží nebo služby, aniž by za ně dostala zaplaceno. Podrobnosti na: https://www.komora.cz/koronavirus/

Aktuality 25. 3. 2020

Další protikrizová opatření na podporu zaměstnavatelů, zemědělců i OSVČ ve stavu legislativní nouze připravila vláda. Několik mimořádných legislativních norem je nyní ve zrychleném čtení v legislativním procesu.

Konkrétně jde o:

 • Novelu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, který s ohledem na předpokládaný výpadek příjmů a nárůst výdajů v souvislosti s přijatými opatřeními na pomoc české ekonomice a pracujícím počítá s navýšením schodku státního rozpočtu z původních 40 miliard na 200 miliard korun. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-novelu-zakona-o-statnim-37959stav: 24. 3. 2020 schváleno PSP ČR v původním znění a přijato doprovodné usnesení „„PS vyzývá vládu ČR, aby vytvořila program na podporu OSVČ“   
 • Změnu legislativy k sociálnímu zabezpečení, kterou se osobám samostatně výdělečně činným na půl roku odpouští minimální povinné platby na důchodové pojištění. Odpuštění odvodů se bude týkat asi milionu živnostníků, přičemž doba od března do srpna se jim normálně započítá do důchodového pojištění. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/stat-zrejme-odpusti-zivnostnikum-cast-povinneho-duchodoveho-pojisteni-schvalila-to-vlada.stav: 24. 3. 2020 schváleno PSP ČR s pozměňovacími návrhy
 • Novelu zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, kterou mají být živnostníkům odpuštěny i povinné platby na zdravotní pojištění. stav: 24. 3. 2020 schváleno PSP ČR v původním znění
 • Návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu -v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití. stav: 24. 3. 2020 schváleno PSP ČR v původním znění
 • Liberační balíček, kterým se podnikatelům mimo jiné navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob, zavádí institut zpětného působení daňové ztráty a navrhuje posunout termín pro podání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí do 31. srpna 2020. Podrobnosti na https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/ulevy-v-danove-oblasti-se-rozsiri-37943stav: 24. 3. 2020 v legislativním procesu

Další schválená pomoc podnikatelům a živnostníkům:

 • Tzv. kurzarbeit, tedy finanční kompenzace pro zaměstnavatele, kterým současná situace znemožnila přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců, kteří prokáží, že nemohou vyrábět z důvodu omezení dostupnosti nezbytných vstupů nebo že důvodem přerušení činnosti firmy je omezení poptávky po jejích výrobcích či službách. Podrobnosti na https://www.mpsv.cz/web/cz/-/podpora-firem-v-programu-antivirus-pokracuje-vlada-schvalila-dalsi-navrhy-ministryne-malacove.
 • Pomoc pro koronavirovou epidemií postižené zemědělce. Díky ní bude možné například akceptovat odložení splátek u komerčních úvěrů poskytnutých Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem či poskytnout garantovanou podporu i na provozní financování. Podrobnosti na http://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2020_ministr-toman-musime-udrzet-chod.html.
 • Bezúročné půjčky Úvěr COVID I s ročním odkladem splátekMPO je připravilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou. Žádat o ně bylo možné od 16. března, alokace je 5 miliard Kč. Podrobnosti najdete na https://www.cmzrb.cz/podnikatele/uvery/uver-covid/.
 • Program COVID II. I v tomto případě je současná alokace 5 miliard Kč. COVID II ještě víc reaguje na průběžně avizované potřeby podnikatelů. V tomto případě bezúročné půjčky s ročním odkladem začínají na 10 tisících Kč a končí na 15 milionech Kč. Zde se jedná o úvěry od komerčních bank, za které se zaručí stát prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMRZB). Podnikatelé tak pákovým efektem budou mít k dispozici až 30 miliard korun. Podrobnosti na https://www.cmzrb.cz/cmzrb-rozdeli-dalsich-5-miliard-na-covid-ii/.
 • Finanční příspěvek pro OSVČ ve výši 424 Kč za každý den v karanténě/ošetřování člena rodiny. Jde o obdobu ošetřovného u zaměstnanců. Vyplácet ho na základě čestného prohlášení podaného prostřednictvím obecního živnostenského úřadu bude MPO. 
 • Zrušení poplatků za odesílání datových zpráv. Platí od 24. března do odvolání, jde o podporu dálkové formy kontaktů s úřady a institucemi. Podrobnosti na https://www.mvcr.cz/docDetail.aspx?docid=22241320&doctype=ART.
 • Programy Technologie COVID 19 a Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID-19. Podporují výrobu zdravotnických prostředků a vývoj a nasazení nových technologií pro boj proti koronavirové nákaze. Podrobnosti na https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podporuje-ceske-firmy-v-boji-s-covid-19–schvaleny-nove-programy–253656/.

Aktuality 24. 3. 2020

 • Vláda schválila návrh novely Zákona o státním rozpočtu na rok 2020. Novela počítá v letošním roce s celkovými příjmy ve výši 1 488,3 mld. Kč a výdaji ve výši 1 688,3 mld. Kč. Deficit státního rozpočtu bude ve výši 200 mld. Kč.
 • Vláda rozhodla o šestiměsíčních prázdninách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro 514 tisíc OSVČ, které mají příjem pouze z podnikání. Cílem opatření je stabilizovat zejména nejohroženější, tedy nízkopříjmové OSVČ. Zároveň ale částečně uleví i těm, kteří na pojistném odvádějí více než zákonem stanovené minimum. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nebudou muset v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné. Následně, ve vyúčtování za rok 2020 bude jejich odvod snížen o těchto šest měsíců, a to částku ve výši minimálních pojistných.To konkrétně znamená, že OSVČ za těchto 6 měsíců ušetří 29 916 Kč, tedy šestinásobek minimálních pojistných (4986 Kč). Toto opatření jim nejenom zlepší cash-flow v období nouzového stavu, ale odpadne jim také administrativa spojená s placením pojistných.  
 • návrh zákona o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu – v něm vláda navrhuje odložit spuštění závěrečné fáze elektronické evidence tržeb do doby uplynutí tří měsíců od ukončení stavu nouze a na stejnou dobu chce pro podnikatele výjimku z povinnosti EET používat kromě povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešli jejich zneužití.

 Zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty

 • Díky zavedení institutu zpětného působení daňové ztráty budou moci podnikatelé uplatnit případnou ztrátu vykázanou v roce 2020 zpětně ve svých základech daně v roce 2019 a 2018, díky čemuž získají od Finanční správy vratku. Ministerstvo financí také navrhuje prominout červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. To znamená, že červnová záloha (tj. druhá záloha u kvartálních plátců a první záloha u pololetních plátců) se nebude vůbec hradit. Zároveň se rozšiřují již zavedená liberační opatření, zejména v oblasti promíjení pokut a poplatků. Přesné technické parametry budou po schválení vládou zveřejněny ve Finančním zpravodaji a na webu Finanční správy.

 COVID II

 • Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) připravuje pokračování programu Úvěr COVID I. Ten naplnil svůj účel a bude transformován tak, aby mohl být podpořen větší počet projektů. ČMZRB bude podnikatelům poskytovat záruky za úvěry komerčních bank a přispívat na úhradu úroků. Zaručované provozní úvěry návazného programu COVID II by měly podpořit okolo 10 000 podnikatelských projektů v objemu přibližně 30 mld. Kč.
 • Alokace 5 mld. Kč (pro komerční úvěry v rozsahu cca 30 mld. Kč)
 • Záruka za 80 % komerčního úvěru