Novinky

Změny v dotačních programech v souvislosti s nákazou COVID-19

Aktuální úpravy a úlevy v jednotlivých dotačních titulech

Operační Program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

  •  Homeoffice je v období koronaviru povolen (období zatím není specifikáváno). Toto není a asi nebude oficiálně upraveno, dle informace z API pouze tato skutečnost v období trvání nouzového stavu nebude nijak kontrolována = jedná se o nařízený HO, nikoliv smluvně ošetřený
  • Ošetřovné, karanténa a jiné náhrady nejsou způsobilým výdajem
  • Prodloužení příjmu žádostí do otevřených dotačních výzev programu OP PIK
    • Ministerstvo průmyslu a obchodu s ohledem na šíření virové nákazy Covid-19 rozhodlo o prodloužení lhůt pro příjem žádostí u všech výzev, jejichž příjem nebyl ukončen do 17. 3. 2020 a nepřekračuje termín 30. 4. 2020, a to o 30 dní.

Operační program Zaměstnanost OPZ, Podnikové školení zaměstanců

 Výjimka pro plány aktivit

  • Plány aktivit na duben 2020

Příjemci, kteří plán aktivit na měsíc duben již zaslali, jej mohou aktualizovat (přidat kurz, změnit termín kurzu) 4 pracovní dny před termínem konání vzdělávací akce.

Příjemci, kteří plán aktivit na měsíc duben nezaslali, jej mohou zaslat nejpozději 4 pracovní dny před konáním první vzdělávací akce v dubnu 2020.

  • Plány aktivit na květen 2020

Plán aktivit na měsíc květen 2020 je nezbytné předložit nejpozději do 22. 4. 2020.

Příjemci, kteří plán aktivit na měsíc květen zašlou, jej mohou aktualizovat (přidat kurz, změnit termín kurzu) 4 pracovní dny před termínem konání vzdělávací akce.

!Využití možnosti aktualizace/změny plánu aktivit je však možné pouze v těch případech, kdy byl plán aktivit skutečně předložen do výše uvedeného termínu!

Změna pravidel je již v platnosti do 31. 5. 2020!